Danh sách các bài viết có Thẻ: Lithops spp.

[Ebook Việt Hoá] What’s wrong with my houseplant?: Living stone (Lithops spp.)

Biên tập: Dũng Cá Xinh Người dịch: Huyền Nguyễn ENGLISH “Bizarre,” “unbelievable,” and “amazing” are some of the things people say when they first see a living stone (Lithops spp.). It looks noth- ing like a plant but does look exactly like a stone, or pair of stones, actually. Two rounded leaves, separated by a […]

[Ebook Việt Hoá] Plant parenting – LESLIE F. HALLECK (Nhân giống cây) – HOW SEEDS GERMINATE (Cách hạt nảy mầm)

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] Plant parenting: Easy ways to make more houseplants, vegetables, and flowers – LESLIE F. HALLECK (Nhân giống cây: Những cách dễ nhất để nhân giống cây cảnh trong nhà, rau và hoa) Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 08/20201) Dịch: Huyền Nguyễn English Propagating plants from seed is relatively simple and saving seed […]

[Ebook Việt Hoá] Plant parenting – LESLIE F. HALLECK (Nhân giống cây) – VEGETATIVE PROPAGATION (Nhân giống theo hình thức Nhân Bản Dinh Dưỡng)

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] Plant parenting: E easy ways to make more houseplants, vegetables, and flowers – LESLIE F. HALLECK (Nhân giống cây: Những cách dễ nhất để nhân giống cây cảnh trong nhà, rau và hoa) Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 08/20201) Dịch: Huyền Nguyễn English When you are unable to collect seed from your […]

[Ebook Việt Hoá] Plant parenting – LESLIE F. HALLECK (Nhân giống cây) – PREPARING YOUR SEEDS (Chuẩn bị Hạt giống)

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] Plant parenting: Easy ways to make more houseplants, vegetables, and flowers – LESLIE F. HALLECK (Nhân giống cây: Những cách dễ nhất để nhân giống cây cảnh trong nhà, rau và hoa) Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 08/20201) Dịch: Huyền Nguyễn English For most annual and edible seeds, normal germination occurs at […]

0988110300
chat-active-icon