Danh sách các bài viết có Thẻ: JEWEL ORCHID

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants (Hướng dẫn Chọn và Chăm Sóc cây Indoors) – Lisa Eldred Steinkopf

House plants: A guide to choosing and caring for indoor plans Cây Trong nhà: Hướng dẫn chọn và chăm sóc cây Indoor Plants Copyright © 2019 – Lisa Eldred Steinkopf Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Team Codai.net I – Introduction (Giới thiệu) II – Planting (Trồng cây) III – Watering (Tưới nước) IV – Lighting […]

[Ebook Việt Hóa] Cây trồng trong nhà: Hướng dẫn chọn và chăm sóc cây trồng trong nhà – Lisa Eldred Steinkopf – IV – Lighting and Specialties (Ánh sáng và các loại cây đặc thù)

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Thu Hà   English Placing your plant in the correct light is one of the most important factors of successful indoor gardening. Since plants make their own nutrients in conjunction with the sun, the source of light is of optimum importance. The act of taking light, water, and […]

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – JEWEL ORCHID (Ludisia discolor)

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English JEWEL ORCHID BOTANICAL NAME Ludisia discolor This terrestrial orchid is grown for its beautiful foliage more than for its spikes of white flowers.The burgundy foliage has iridescent peach stripes.This is an extremely easy orchid to grow in potting medium and achieve bloom in a medium-light window. […]

[Ebook Việt Hoá] Grow in the Dark (Trồng cây trong bóng tối) (Lisa Eldred Steinkopf): How to Choose and Care Low-light houseplants (Chọn và chăm cây trong nhà cần ánh sáng thấp)

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] Grown  in the Dark  (Lisa Eldred Steinkopf)  (Trồng cây trong Bóng Tối) Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Team Codai.net  Introduction (Giới thiệu) CHAPTER 1: Illumination (Sự Chiếu Sáng) CHAPTER 2: Hydration and Vitamins (Cung cấp độ ẩm và Vitamins) CHAPTER 3: Maintenance (Chăm sóc cây) CHAPTER 4: Plant Profiles (Danh sách cây cảnh) ANGEL […]

[Ebook Việt Hoá] Grow in the Dark (Trồng cây trong bóng tối) (Lisa Eldred Steinkopf): Chương 04 – Danh sách cây cảnh

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] Grown  in the Dark  (Lisa Eldred Steinkopf)  (Trồng cây trong Bóng Tối) Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn   English If you are living in a low-light situation, the large amount of plants to choose from at the garden center may overwhelm you. There are innumerable high-light plants that are […]

[Ebook Việt Hoá] Grow in the Dark (Trồng cây trong bóng tối) (Lisa Eldred Steinkopf): JEWEL ORCHID (Ludisia discolor)

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] Grown  in the Dark  (Lisa Eldred Steinkopf)  (Trồng cây trong Bóng Tối) Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English Other Common Names Black jewel orchid Botanical Name Ludisia discolor Though the white spikes of flowers on this plant are beautiful, they are nothing compared to its amazing foliage, whose […]

[Ebook Việt Hoá] Grow in the Dark (Trồng cây trong bóng tối) (Lisa Eldred Steinkopf): Chú giải – Giới thiệu tác giả – Ghi nhận

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] Grown  in the Dark  (Lisa Eldred Steinkopf)  (Trồng cây trong Bóng Tối) Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Team Codai.net  English Index A acclimation, 17, 41 Aglaonema spp., 79 air circulation, 34 airplane plant, 149 alligator fern, 85 angel vine, 55 ‘Anita’ Dracaena, 57 Anthurium plowmanii, 61 aphids, 48 arrowhead vine, […]

Bộ sưu tập cây trồng trong nhà cần có 5 loại cây nở hoa tuyệt đẹp này

https://cdn.apartmenttherapy.info/image/upload/f_auto,q_auto:eco,c_fit,w_730,h_487/at%2Farchive%2F0bd48b88166524b246a593f9bfd8ab077ef149c6

Dịch: Huyền Nguyễn Tôi bắt đầu đam mê cây trồng trong nhà khi tôi 24 tuổi. Tôi được nuôi dưỡng bởi một người mẹ yêu thực vật, nhưng tôi đã cố gắng hết sức để từ chối bất cứ điều gì liên quan đến nghề làm vườn. Tôi thậm chí đã cố tình vặt và […]

[Wikicare] Hướng dẫn chăm sóc Jewel Orchid (Ludisia discolor)

Lan Kim Tuyến đã thực sự trở nên phổ biến trong 2 năm qua + khá dễ hiểu tại sao. Hơn + nhiều loại khác đã gia nhập thị trường cây trồng trong nhà vào năm 2020 + các loại hiếm hơn thường bán hết trong vài ngày. Tôi nhớ mình đã yêu chúng tại […]

0988110300
chat-active-icon