Danh sách các bài viết có Thẻ: Hoa Dành Dành

Bộ sưu tập cây trồng trong nhà cần có 5 loại cây nở hoa tuyệt đẹp này

https://cdn.apartmenttherapy.info/image/upload/f_auto,q_auto:eco,c_fit,w_730,h_487/at%2Farchive%2F0bd48b88166524b246a593f9bfd8ab077ef149c6

Dịch: Huyền Nguyễn Tôi bắt đầu đam mê cây trồng trong nhà khi tôi 24 tuổi. Tôi được nuôi dưỡng bởi một người mẹ yêu thực vật, nhưng tôi đã cố gắng hết sức để từ chối bất cứ điều gì liên quan đến nghề làm vườn. Tôi thậm chí đã cố tình vặt và […]

Chất liệu cây (Sách Nghệ thuật Chế Tác Chậu Cảnh)

Sách Nghệ thuật Chế Tác Chậu Cảnh Nguyễn Thi Hoa - Uông Truyền Long

Chế tác chậu cảnh thường chọn cây non hoặc cây già, có giá trị thưởng ngoạn. Nguyên tắc lựa giống cây, thường lấy rễ cây vòng vèo, cành lá sum suê, lá rậm cành nhỏ, dáng dấp đẹp đế, hoa quả diễm lệ là nhất. Đồng thời phải nắm vững đặc tính sinh học của […]

0988110300
chat-active-icon