Chất liệu cây (Sách Nghệ thuật Chế Tác Chậu Cảnh)

Sách Nghệ thuật Chế Tác Chậu Cảnh Nguyễn Thi Hoa - Uông Truyền Long
Đánh giá

Chế tác chậu cảnh thường chọn cây non hoặc cây già, có giá trị thưởng ngoạn. Nguyên tắc lựa giống cây, thường lấy rễ cây vòng vèo, cành lá sum suê, lá rậm cành nhỏ, dáng dấp đẹp đế, hoa quả diễm lệ là nhất. Đồng thời phải nắm vững đặc tính sinh học của các giống cây, phát huy đầy đủ dáng đẹp tự nhiên, phong vận và màu sắc của chúng, như nét cổ kính cứng cáp của Tùng Bách, cái mộc mạc già giận của Phong, Du, cái thanh thoát đẹp đề của Trúc Biếc, cái đỏ thắm của Táo Đỏ.

Chất liệu chậu cảnh Trung Quốc, căn cứ vào tư liệu lịch sử ghi chép có Tứ Đại Gia: Kim Tước, Hoàng Dương, Nghinh Xuân, Nhung Chân Bách; Thất Hiển: Hoàng Sơn Tùng, Anh Lạc Bách (Bách như chuỗi hạt ngọc), Du, Phong, Đông Thanh, Ngân Hạnh, Tước Mai; Thập Bát Học Sĩ: Mai, Đào, Xương Rồng Tàu, Cát Khánh, Câu Kỷ, Đỗ Quyên, Thuý Bách, Mộc Qua, Lạp Mai, Nam Thiên Trúc, Sơn Trà, La Hán Tùng, Tây Phủ Hải Đường, Phượng Vĩ Trúc, Tử Vi, Thạch Lựu, Lục Nguyệt Tuyết, Hoa Dành Dành; hoa Thảo Tứ Nhã: Lan, Cúc, Thủy Tiên, Xương Bồ. Cây và hoa thảo thưởng ngoạn thường dùng các chậu cảnh cổ đại Trung Quốc kể trên, có nhiều thứ vẫn là chất liệu chính để chế tác chậu cảnh hiện nay ở Trung Quốc.

Căn cứ vào nghiên cứu thực vật học, giống cây thích hợp làm chậu cảnh, hiện nay đã có 200 – 300 giống. Chậu cảnh ở phương Nam, phuonwg Bắc mỗi nơi đều có giống cây quen dùng.

Chậu cảnh hiện nay theo đà phát triển không ngừng sáng tạo cái mới, không chỉ biểu hiện ở cải cách về kỹ thuật vun trồng và tạo hình, sự vận dụng chất liệu mới trong cải cách chậu cảnh, cũng có hiệu quả và tác dụng mới mẻ. Có nhiều cây trước đây ít dùng như Tuyết Tùng, Hoa Sơn Tùng, Bình Đầu Xích Tùng, Thủy Sam, Liễu Sam dạng bụi, Trúc Bách, Sam Tía Lùn.. loại Tùng Bách; loại cây
tạp, có Chò Đỏ, Mễ Điện Ông, Trân Châu Hoàng Dương, Thủy Dương Mai, Trà Biên Tử, Nọa Mễ Điều, Tử Kim Ngưu Cơ…; loại cây lá, có Vệ Mâu, Hậu Bì Hương, Vũ Mao Phong, Lục Ngọc Thụ, Đông Thanh Rìa Sóng, Nguyệt Quế, Liên Hương Thụ, Hoàng Lô, Văn Trúc, Phật Đỗ Trúc.. loại cây hoa, có Thiên Nữ Hoa, Hàm Tiếu, Thụy Hương, Tử Kinh, Sưu Sơ, Hoa Lồng Đèn, Đỉnh Hương, Sơn Phàn… loại cây quả, có Tử Châu, Lạo Nha Thị, Kim Quất, Phật Thủ, Đông San Hô, Đại Đại; loại cây bò, có Lãng Tiêu, Tam Giác Hoa, Trà Biêu Hoa, Tường Vi, Mộc Hương, Thiết Tiền Liên.

Trong quá trình phát triển sáng tạo chậu cảnh chúng ta không ngừng khai thác và sử dụng nguồn thực vật mới, khiến cho nghệ thuật chậu cảnh càng thêm khởi sắc.

Menu sách

Trả lời

0988110300
chat-active-icon