Danh sách các bài viết có Thẻ: VELVET CALATHEA

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – FURRY FEATHER, VELVET CALATHEA (Calathea rufibarba)

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English FURRY FEATHER, VELVET CALATHEA BOTANICAL NAME Calathea rufibarba If you can’t have pets in your home because of allergies, here is the plant for you. It is impossible to walk by this plant without running your hands up the back of the leaves. They are […]

[Ebook Việt Hoá] Grow in the Dark (Trồng cây trong bóng tối) (Lisa Eldred Steinkopf): How to Choose and Care Low-light houseplants (Chọn và chăm cây trong nhà cần ánh sáng thấp)

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] Grown  in the Dark  (Lisa Eldred Steinkopf)  (Trồng cây trong Bóng Tối) Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Team Codai.net  Introduction (Giới thiệu) CHAPTER 1: Illumination (Sự Chiếu Sáng) CHAPTER 2: Hydration and Vitamins (Cung cấp độ ẩm và Vitamins) CHAPTER 3: Maintenance (Chăm sóc cây) CHAPTER 4: Plant Profiles (Danh sách cây cảnh) ANGEL […]

[Ebook Việt Hoá] Grow in the Dark (Trồng cây trong bóng tối) (Lisa Eldred Steinkopf): Chương 04 – Danh sách cây cảnh

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] Grown  in the Dark  (Lisa Eldred Steinkopf)  (Trồng cây trong Bóng Tối) Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn   English If you are living in a low-light situation, the large amount of plants to choose from at the garden center may overwhelm you. There are innumerable high-light plants that are […]

[Ebook Việt Hoá] Grow in the Dark (Trồng cây trong bóng tối) (Lisa Eldred Steinkopf): VELVET CALATHEA (Calathea rufibarba)

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] Grown  in the Dark  (Lisa Eldred Steinkopf)  (Trồng cây trong Bóng Tối) Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Team Codai.net  English Other Common Names Fuzzy pheasant feather Botanical Name Calathea rufibarba The look of this plant’s leaves alone make it worth seeking out—they are dark green and lance-shaped with burgundy undersides […]

[Ebook Việt Hoá] Grow in the Dark (Trồng cây trong bóng tối) (Lisa Eldred Steinkopf): Chú giải – Giới thiệu tác giả – Ghi nhận

Nguồn: [Ebook Việt Hoá] Grown  in the Dark  (Lisa Eldred Steinkopf)  (Trồng cây trong Bóng Tối) Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Team Codai.net  English Index A acclimation, 17, 41 Aglaonema spp., 79 air circulation, 34 airplane plant, 149 alligator fern, 85 angel vine, 55 ‘Anita’ Dracaena, 57 Anthurium plowmanii, 61 aphids, 48 arrowhead vine, […]

Chăm sóc Calathea (Cây Đuôi Công): Chăm sóc các giống Calathea khác nhau

Bài đăng này chia sẻ tất cả về cách chăm sóc cây Đuôi Công, bao gồm các giống cây phổ biến nhất mà bạn có thể tìm thấy tại vườn ươm địa phương của mình; cây cần có ánh sáng, nước, độ ẩm, nhiệt độ và phân bón cũng như cách nhân giống cây Đuôi […]

0988110300
chat-active-icon