[Ebook Việt Hoá] Grow in the Dark (Trồng cây trong bóng tối) (Lisa Eldred Steinkopf): VELVET CALATHEA (Calathea rufibarba)

5/5 - (10 bình chọn)
  • Nguồn: [Ebook Việt Hoá] Grown  in the Dark  (Lisa Eldred Steinkopf)  (Trồng cây trong Bóng Tối)
  • Biên tập: Dũng Cá Xinh
  • Dịch: Team Codai.net 

English

Other Common Names

  • Fuzzy pheasant feather

Botanical Name

  • Calathea rufibarba

The look of this plant’s leaves alone make it worth seeking out—they are dark green and lance-shaped with burgundy undersides and wavy edges. If you run your hands up the backs of the leaves, you will find out what makes it even more unique: they feel like velvet. You can’t help but pet the leaves like you would your favorite cat or dog. The species name rufibarba is derived from the Latin rufus, meaning “red,” and barba, meaning “beard.”

Light

This plant does great in a medium light, especially an east window. It also likes a north exposure. Do not place it in a light that is too bright, as it will burn or bleach the leaves.

Water

Keep it well watered, not letting it dry out. It also will need high humidity to deter spider mites from moving in. Place it on a pebble tray to raise the humidity.

Size

This plant will grow to approximately 12 to 20 inches tall.

Propagation

This plant has multiple crowns and can be propagated by division.

Pet Safety

Not toxic to pets.


Tiếng Việt

Các tên thông dụng khác

  • Fuzzy pheasant feather

Tên thực vật

  • Calathea rufibarba

Chỉ riêng vẻ ngoài lá của loài cây này đáng để bạn tìm hiểu — chúng có màu xanh đậm và hình mũi mác với mặt dưới màu đỏ tía và các cạnh lượn sóng. Nếu bạn lướt tay lên mặt sau của những chiếc lá, bạn sẽ tìm ra điều khiến nó trở nên độc đáo hơn: chúng có cảm giác như nhung. Bạn không thể không cưng nựng những chiếc lá như cách bạn cưng chiều chú mèo hoặc chú chó yêu thích của mình. Tên loài rufibarba có nguồn gốc từ tiếng Latinh rufus, có nghĩa là “đỏ” và barba, có nghĩa là “râu”.

Ánh sáng

Loại cây này hoạt động tốt trong điều kiện ánh sáng trung bình, đặc biệt là cửa sổ hướng Đông. Nó cũng thích tiếp xúc với phía Bắc. Không đặt ở nơi có ánh sáng quá chói vì sẽ làm cháy lá hoặc phai màu.

Nước

Giữ cho cây tươi tốt bằng cách tưới đều đặn, không để bị khô. Nó cũng sẽ cần độ ẩm cao để ngăn nhện xuất hiện. Đặt cây trên khay đá cuội để tăng độ ẩm.

Kích thước

Cây này sẽ cao khoảng 12 đến 20 inch.

Nhân giống

Loại cây này có nhiều tán và có thể được nhân giống bằng cách phân chia.

An toàn cho thú cưng

Không độc hại cho vật nuôi.


Xem thêm các phần khác của sách

Trả lời

0988110300
chat-active-icon