5/5 - (10 bình chọn)

Xem thêm các phần khác của sách

English

FURRY FEATHER, VELVET CALATHEA

BOTANICAL NAME

  • Calathea rufibarba

If you can’t have pets in your home because of allergies, here is the plant for you. It is impossible to walk by this plant without running your hands up the back of the leaves. They are furry and soft, and it feels like you’re petting a kitty. The topside of the plant is a bright green, but the soft, furry underside is burgundy, adding more interest to the plant.

LIGHT PREFERENCE

Give it a medium light, such as an east or west window.

WATERING

Plant in a well-drained potting medium, never allowing this plant to dry out completely nor stand in water. Keep the humidity high by placing it on a pebble tray, and, if possible, place it in a bathroom or kitchen where humidity is already a bit higher.

FLOWER

It most likely will not bloom in the home setting.

SIZE

It will grow approximately 1 to 2 feet (0.3 to 0.6 m) tall.

PROPAGATION

Propagate by division.

FURRY FEATHER, VELVET CALATHEA (Calathea rufibarba)
FURRY FEATHER, VELVET CALATHEA (Calathea rufibarba)

Tiếng Việt

CÂY LÔNG VŨ (FURRY FEATHER, VELVET CALATHEA)

TÊN THỰC VẬT

  • Calathea rufibarba

Nếu bạn không thể nuôi thú cưng trong nhà vì dị ứng, đây là loại cây dành cho bạn. Bạn sẽ không thể lướt qua loài cây này mà không đưa tay lên phía sau của lá. Chúng có lông và mềm mại, tạo cảm giác như bạn đang vuốt ve một chú mèo con. Mặt trên của cây có màu xanh lục tươi sáng, nhưng mặt dưới có lông mềm và có màu đỏ tía, tạo thêm sự thích thú đối với loài cây này.

ÁNH SÁNG

Cung cấp cho cây ánh sáng trung bình, chẳng hạn như đặt cây ở cửa sổ phía đông hoặc phía tây.

NƯỚC

Trồng cây trong bầu thoát nước tốt, không bao giờ để cây bị khô hoàn toàn cũng như không bị đọng nước. Giữ độ ẩm cao bằng cách đặt chậu cây trên khay đá cuội, và nếu có thể, hãy đặt cây trong phòng tắm hoặc nhà bếp, nơi độ ẩm cao hơn bình thường.

HOA

Rất có thể cây sẽ không ra hoa trong nhà.

KÍCH THƯỚC

Cây cao khoảng 1 đến 2 feet (0,3 đến 0,6 m).

NHÂN GIỐNG

Nhân giống bằng phương pháp tách cây.

FURRY FEATHER, VELVET CALATHEA (Calathea rufibarba)
CÂY LÔNG VŨ (Calathea rufibarba)

Xem thêm các phần khác của sách