[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – FROSTY FERN (Selaginella kraussiana variegatus)

5/5 - (10 bình chọn)
 

Xem thêm các phần khác của sách

English

FROSTY FERN

BOTANICAL NAME

  • Selaginella kraussiana variegatus

Not a fern at all, this plant is instead a club moss.The selaginellas are related to ferns, though, and like similar growing conditions. The white-tipped variety is often sold at holiday time and called the “frosty fern.” These plants never want to completely dry out, so check them often. If the top of the potting medium feels dry, give it a drink of water. Because of its moisture and humidity preferences, the frosty fern makes a great terrarium plant.

LIGHT PREFERENCE

A medium light is best, as in an east window. These plants do not want to be in high light as it will bleach them out.

WATERING

Keep this plant evenly moist, never allowing it to dry out. If it is grown as a holiday plant, it may come in a decorative foil pot cover. Remove the cover when watering so that the plant is never standing in water. Raise the humidity by placing it on a pebble tray or grow in a terrarium.

FLOWER

It does not form flowers, but spores, like the fern family.

SIZE

This is a small plant only a few inches high, and it can spread quite far as it is a groundcover.

PROPAGATION

Propagate it by spores or division.

FROSTY FERN (Selaginella kraussiana variegatus)
FROSTY FERN (Selaginella kraussiana variegatus)

Tiếng Việt

DƯƠNG XỈ QUYỂN BÁ (FROSTY FERN)

TÊN THỰC VẬT

  • Selaginella kraussiana variegatus

Loài cây này hoàn toàn không phải là cây Dương Xỉ, chúng chỉ là một loại rêu. Loại rêu có đầu lá trắng thường được bán vào thời gian nghỉ lễ và được gọi là “Dương Xỉ Quyển Bá”. Những cây này không ưa môi trường khô hoàn toàn, vì vậy hãy kiểm tra cây thường xuyên. Nếu bạn cảm thấy phần trên của bầu đất khô thì hãy tưới nước. Do ưa ẩm, cây này là một lựa chọn tuyệt vời cho hồ cạn. 

ÁNH SÁNG

Ánh sáng trung bình là tốt nhất, vì thế bạn có thể đặt cây ở cửa sổ phía đông. Những cây này không muốn sống ở nơi có ánh sáng cao vì chúng sẽ bị tẩy trắng.

NƯỚC

Giữ ẩm đều cho cây, không bao giờ để cây bị khô. Nếu cây được trồng như một loại cây tạm thời, bạn có thể trồng nó trong một chiếc nắp chậu bằng giấy bạc trang trí. Tháo nắp khi tưới nước để cây không bị đọng nước. Tăng độ ẩm bằng cách đặt nó trên khay đá cuội hoặc trồng trong hồ cạn.

HOA

Cây không ra hoa mà là có bào tử giống như họ Dương Xỉ.

KÍCH THƯỚC

Đây là một loại cây nhỏ chỉ cao vài inch, loài rêu này có thể lan khá xa vì loài phủ trên mặt đất.

NHÂN GIỐNG

Nhân giống bằng bào tử hoặc tách cây.

FROSTY FERN (Selaginella kraussiana variegatus)
DƯƠNG XỈ QUYỂN BÁ (Selaginella kraussiana variegatus)

Xem thêm các phần khác của sách

Trả lời

0988110300
chat-active-icon