[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – FLAMINGO FLOWER, TAIL FLOWER (Anthurium andraeanum)

5/5 - (10 bình chọn)
 

Xem thêm các phần khác của sách

English

FLAMINGO FLOWER, TAIL FLOWER

BOTANICAL NAME

  • Anthurium andraeanum

These plants grow as epiphytes, residing in trees, in tropical America.The spathes (modified leaves) are what most think are the flowers of the flamingo flower.They are heart-shaped and resemble patent leather
or plastic.The flowers are actually called spadix and are the skinny, straw-shaped part protruding from the colorful spathe.The spathes come in many colors, from white to pink, purple, green, and orange and can last on the plant for months.They prefer warm, humid conditions to grow well, so never let the heat drop below 70°F (21°C) if you want this plant to be comfortable in your home.

LIGHT PREFERENCE

Give this plant a bright light, but not direct sunlight.

WATERING

Keeping it evenly moist is important, as is high humidity.They do not want to stand in water, though, so plant in a well-drained potting medium. It is best to use nontreated water; otherwise, the leaf tips will die back prematurely. It is imperative that they have high humidity, so keep the plant on a pebble tray. If there is enough light, keep it in the kitchen or bathroom where there is much more humidity than other rooms in the house.

FLOWER

The flowers consist of a spathe, the colored portion, and the spadix, which resembles a blunt-tipped rattail.The spadix may also be the color of the spathe or a cream color.The spathe is very thick and shiny, like patent leather and comes in many colors and color combinations.

SIZE

This is a medium-size houseplant ranging from 1 to 2 feet (0.3 to 0.6 m).

PROPAGATION

Divide the plant, and pot up the pieces individually.

FLAMINGO FLOWER, TAIL FLOWER (Anthurium andraeanum)
FLAMINGO FLOWER, TAIL FLOWER (Anthurium andraeanum)

Tiếng Việt

HỒNG MÔN (FLAMINGO FLOWER, TAIL FLOWER)

TÊN THỰC VẬT

  • Anthurium andraeanum

Những loài thực vật này phát triển dưới hình thức biểu sinh, cư trú trên cây khác ở vùng nhiệt đới châu Mỹ. Hầu hết mọi người nghĩ rằng những cành lá biến đổi màu  là hoa của loài hoa Hồng Hạc. Chúng có hình trái tim và giống như da hoặc nhựa. Hoa có nhị hình sợi rơm, gầy gò nhô ra từ cái vòi hoa sặc sỡ. Đọt hoa có nhiều màu, từ trắng đến hồng, tím, xanh lá cây và cam và có thể tồn tại trên cây hàng tháng trời. Chúng ưa điều kiện ấm để có thể phát triển tốt, vì vậy đừng bao giờ để nhiệt giảm xuống dưới 70°F (21°C) nếu bạn muốn cây này phát triển khỏe mạnh trong nhà của bạn.

ÁNH SÁNG

Cung cấp cho cây ánh sáng rực rỡ, nhưng tránh để cây tiếp xúc với ánh sáng mặt trời trực tiếp.

NƯỚC

Giữ ẩm đều là điều quan trọng tương tự như độ ẩm cao, cây không muốn bị đọng nước, vì vậy hãy trồng chúng trong bầu thoát nước tốt. Tốt nhất là sử dụng nước chưa qua xử lý, nếu không, các ngọn lá sẽ khô quắt. Điều kiện bắt buộc là cây phải có độ ẩm cao, vì vậy hãy giữ cây trên một khay đá cuội. Nếu nhà bếp hoặc phòng tắm có đủ ánh sáng, hãy để cây trong đó bởi đây là những nơi có độ ẩm cao hơn nhiều so với các phòng khác trong nhà.

HOA

Những bông hoa bao gồm cuống hoa, lá biến đổi màu sắc và hoa vàng, giống như một con rắn đuôi chuông có đầu cùn. Lá biến đổi cũng có thể là màu của bông hoa hoặc màu kem. Cuống bông này rất dày và sáng bóng, giống như da nhân tạo và có sự kết hợp từ nhiều màu sắc.

KÍCH THƯỚC

Đây là loại cây nhà có kích thước trung bình cao từ 1 đến 2 feet (0,3 đến 0,6 m).

NHÂN GIỐNG

Tách cây và trồng vào các chậu riêng.

FLAMINGO FLOWER, TAIL FLOWER (Anthurium andraeanum)
HỒNG MÔN (Anthurium andraeanum)

Xem thêm các phần khác của sách

Trả lời

0988110300
chat-active-icon