Danh sách các bài viết có Thẻ: Episcia

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants (Hướng dẫn Chọn và Chăm Sóc cây Indoors) – Lisa Eldred Steinkopf

House plants: A guide to choosing and caring for indoor plans Cây Trong nhà: Hướng dẫn chọn và chăm sóc cây Indoor Plants Copyright © 2019 – Lisa Eldred Steinkopf Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Team Codai.net I – Introduction (Giới thiệu) II – Planting (Trồng cây) III – Watering (Tưới nước) IV – Lighting […]

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Episcia bằng hình ảnh

Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng Chúng mình sẽ cập nhật cơ […]

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – Lisa Eldred Steinkopf – FLAME VIOLET (Episcia sp.)

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English FLAME VIOLET BOTANICAL NAME Episcia sp. The flame violet is so called for its bright red flowers and the fact that it is related to the African violet. They are both in the Gesneriad family. It is primarily grown for its colorful, vibrant foliage. These plants love warmth […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Pots, Saucers, and Cachepots (Chậu cây, đĩa lót và nắp đế)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Pots, Saucers, and Cachepots These are fundamental to growing houseplants. Traditionally, pots were made of clay, and these still are considered ideal for plants, though plastic […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: The Need for Water (Nhu cầu tưới nước)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  The Need for Water Like all living things, plants are mainly formed of water and, if deprived of it, eventually die. Some, such as cacti and […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Other Foliage Plants  

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Aglaonema crispum (Painted Drop Tongue): this bushy, evergreen perennial has narrowly oval leaves, mostly silver, with greenish-gray parts. Begonia metallica (Metallic-Leaf Begonia): fibrous roots, lopsided, triangular-shaped, […]

0988110300
chat-active-icon