Danh sách các bài viết có Thẻ: Powder puff

[Ebook Việt Hoá] The Unexpected Houseplant: Care (Chăm sóc)

Nguồn: [Ebook] The Unexpected Houseplant: 220 Extraordinary Choices for Every Spot in Your Home – Tovah Martin Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Vui Nguyễn  English CARE TAKING CARE OF houseplants is not rocket science or anything remotely difficult. However, it does require a little insight. You might have to get into the rhythm […]

[Ebook Việt Hoá] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  Phần 01: Looking After Houseplants (Chăm sóc cây cảnh trong nhà) Know The Basics (Tìm hiểu những điều căn bản) Buying Houseplants (Mua cây cảnh trong nhà) […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Powder Puff Cactus (Mammillaria bocasana)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Powder Puff Cactus: Mammillaria bocasana Desert cactus with rounded, dark, bluish-green cushions covered with white spines and silky hairs. During midsummer it bears bell-shaped, creamy yellow […]

[Ebook Việt Hoá] The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant: Pincushion cactus

Nguồn: Ebook The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant – Kay Maguire Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Happy Nguyen English CACTUS Pincushion cactus Mammillaria species aka powder puff cactus, nipple cactus Pincushion cactus is a popular house plant that is generally easy to look after. It is small, often rounded or columnar, and covered […]

5 loài cây cảnh màu Pastel yêu thích của tôi

https://cdn.apartmenttherapy.info/image/upload/f_auto,q_auto:eco,c_fit,w_730,h_1095/project%20prism%2Fcolor%20search%20archive%2F46f692aae8e05c560d3e8c7d56d7324de1d12c74

Pink Earth Star  Cryptanthus, là một loại thuộc giống cây bromeliad. Cay Cryptanthus thực sự có đủ loại màu sắc khác nhau, vì nó là một chi rất lớn với rất nhiều loại cây, nhưng giống “ngôi sao đất hồng” có màu hồng nhạt mơ mộng. Với những chiếc lá dài, có gai và mọc […]

Chăm sóc cây Brazilian Rain Tree – Chloroleucon tortum – Pithecellobium tortum

Chăm sóc cây Brazilian Rain Tree – Chloroleucon tortum – Pithecellobium tortum

Giới thiệu Brazilian Rain Tree – Chloroleucon tortum – Pithecellobium tortum, như cái tên của nó, là cây bản địa của rừng mưa Brazil. Lá kép của nó gấp lại khi trời tối và mở ra khi gặp ánh sáng (giống cây xấu hổ, trinh nữ). Những bông hoa phồng đẹp mắt có mùi thơm […]

0988110300
chat-active-icon