Danh sách các bài viết có Thẻ: rose pincushion cactus

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Mammillaria bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Mammillaria: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Rose Pincushion Cactus (Mammillaria zeilmanniana)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Rose Pincushion Cactus: Mammillaria zeilmanniana This desert cactus has a cylindrical, glossy, pale-green body that forms a multiheaded clump. It is covered with tufts of fine, […]

[Ebook Việt Hoá] The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant: Pincushion cactus

Nguồn: Ebook The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant – Kay Maguire Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Happy Nguyen English CACTUS Pincushion cactus Mammillaria species aka powder puff cactus, nipple cactus Pincushion cactus is a popular house plant that is generally easy to look after. It is small, often rounded or columnar, and covered […]

0988110300
chat-active-icon