Thư mục: Họ Sarraceniaceae – Họ Nắp Ấm Tân Thế Giới

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Sarracenia bằng hình ảnh

Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng Chúng mình sẽ cập nhật cơ […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Huntsman’s Horn, Trumpet Leaf, Umbrella Trumpets, Watches, Yellow Pitcher Plant (Sarracenia flava)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Huntsman’s Horn, Trumpet Leaf, Umbrella Trumpets, Watches, Yellow Pitcher Plant: Sarracenia flava Long, yellow-green pitchers with purple or crimson veining in their throats. Each has an […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Huntsman’s Cup, Indian Cup, Pitcher Plant, Side-Saddle Flower (Sarracenia purpurea)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Huntsman’s Cup, Indian Cup, Pitcher Plant, Side-Saddle Flower: Sarracenia purpurea Purple and green pitchers (resembling raw meat) attract flies, which fall inside and are digested. Tiếng […]

[Ebook Việt Hoá] The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant: North American pitcher plant

Nguồn: Ebook The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant – Kay Maguire Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Happy Nguyen English CARNIVOROUS North American pitcher plant Sarracenia flava aka trumpet pitchers, pitcher plant, huntsman’s horns The North American pitcher plant belongs to a small genus of carnivorous plants whose long, colourful leaves have evolved into […]

[Ebook Việt Hoá] The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant: PROJECT 4: CARNIVOROUS VASE

Nguồn: Ebook The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant – Kay Maguire Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Happy Nguyen English Carnivorous vase Carnivorous plants are an intriguing group that are much easier to look after than you might think. Most of them simply require boggy, slightly humid conditions and a sunny spot. They can […]

0988110300
chat-active-icon