Thư mục: Chi Dionaea – Chi Bắt Ruồi Venus

[Ebook Việt Hoá] Houseplant Party (Lisa Eldred Steinkopf) – VENUS FLYTRAP: Dionaea muscipula

Nguồn: Ebook Houseplant Party: Fun projects & growing tips for epic indoor plants – Lisa Eldred Steinkopf Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Team Codai.net  English These carnivorous plants have specialized parts that attract insects, and after capturing them, the plant digests the insect and uses the nutrients they provide. Why do they need to […]

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Dionaea (chi Bẫy Kẹp) bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Dionaea: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Venus Fly Trap (Dionaea muscipula)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Insectivorous Houseplants Insectivorous plants (insectivores) reveal how nature has adapted some plants to live in places where their roots cannot gain sufficient nutrients from the soil. […]

[Ebook Việt Hoá] The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant: PROJECT 4: CARNIVOROUS VASE

Nguồn: Ebook The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant – Kay Maguire Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Happy Nguyen English Carnivorous vase Carnivorous plants are an intriguing group that are much easier to look after than you might think. Most of them simply require boggy, slightly humid conditions and a sunny spot. They can […]

[Ebook Việt Hoá] The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant: Venus fly trap

Nguồn: Ebook The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant – Kay Maguire Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Happy Nguyen English CARNIVOROUS Venus fly trap Dionaea muscipula Insects are lured with nectar to this very popular carnivorous plant with its hinged, snapping leaf traps. These are triggered by an insect or spider touching the tiny […]

Cây Bắt Ruồi – Loài cây mới độc và lạ

Cây Bắt Ruồi – Loài cây mới độc và lạ

Nếu bạn đang muốn trồng một thứ gì đó khác biệt một chút hoặc có lẽ bạn muốn khơi dậy niềm yêu thích làm vườn của lũ trẻ, thì Dây Bay Venus có thể chỉ là một loại cây. Điều bạn cần biết Tên: Venus flytrap (Dionaea muscipula) Loại thực vật: thân thảo ăn thịt […]

0988110300
chat-active-icon