Danh sách các bài viết có Thẻ: Droseraceae

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Dionaea (chi Bẫy Kẹp) bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Dionaea: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Drosera (chi Gọng Vó) bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Drosera: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

[Ebook Việt Hoá] The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant: Cape sundew

Nguồn: Ebook The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant – Kay Maguire Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Happy Nguyen English PALM Cape sundew Drosera capensis These colourful, glistening plants catch their food with sticky traps – rosettes of long, slim leaves with red tentacles covered in globules of sticky mucilage (they look like water, […]

[Ebook Việt Hoá] The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant: Venus fly trap

Nguồn: Ebook The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant – Kay Maguire Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Happy Nguyen English CARNIVOROUS Venus fly trap Dionaea muscipula Insects are lured with nectar to this very popular carnivorous plant with its hinged, snapping leaf traps. These are triggered by an insect or spider touching the tiny […]

0988110300
chat-active-icon