Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Drosera (chi Gọng Vó) bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Drosera:

 • Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng
 • Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng
 • Chúng mình sẽ cập nhật cơ sở dữ liệu và thêm các loài mới liên tục, cả nhà cùng theo dõi nhé.

 

Kingdom (Giới): Plantae (Thực vật)
Clade (Nhánh): Tracheophytes (Thực vật có Mạch)
Clade (Nhánh): Angiosperms (Thực vật có Hoa)
Clade (Nhánh): Eudicots (Thực vật có hai Lá Mầm Thực Sự)
Clade (Nhánh): N/A
Bộ (Order): Caryophyllales (Bộ Cẩm Chướng)
Family (Họ): Droseraceae (Họ Gọng Vó)
Subfamily (Phân Họ): N/A
Tribe (Tông): N/A
Subtribe (Phân Tông): N/A
Genus (Chi): Drosera – L.
Synonyms (Đồng nghĩa)
 • Adenopa Raf.
 • Dismophyla Raf.
 • Drossera Gled.
 • Esera Neck.
 • Filicirna Raf.
 • Freatulina Chrtek & Slavíková
 • Rorella Hill
 • Rossolis Adans.

Chi này gồm có các phân chi:


Danh sách các loài trong chi:

Species Authority Yeara Vernacular name Distribution Image
Drosera aberrans (Lowrie & Carlquist) Lowrie & Conran 2008   Australia Drosera whittakeri ssp aberransFloweringPlant1.jpg
Drosera acaulis L.f. 1781   South Africa  
Drosera adelae F.Muell. 1864 Adelaide sundew, lance-leaved sundew Australia 9-Drosera adelae with Plantlets.jpg
Drosera admirabilis Debbert 1987   South Africa DroseraAdmirabilis.jpg
Drosera affinis Welw. ex Oliv. 1871   African tropics  
Drosera afra Debbert 2002   South Africa  
Drosera alba Phillips 1913   South Africa  
Drosera aliciae Raym.-Hamet 1905 Alice sundew South Africa Drosera aliciae 2.jpg
Drosera allantostigma (N.G.Marchant & Lowrie) Lowrie & Conran 2007   Australia Drosera allantostigma close.jpg
Drosera amazonica RivadaviaA.Fleischm. & Vicent. 2009   Brazil  
Drosera andersoniana W.Fitzg. ex Ewart & Jean White 1909 Sturdy sundew Australia  
Drosera androsacea Diels 1904 Cone sundew Australia  
Drosera anglica Huds. 1778 English sundew, great sundew circumboreal North America, Europe, and Asia Drosera anglica ne1.JPG
Drosera arcturi Hook. 1834   Australia and New Zealand DroseraArcturi2.jpg
Drosera arenicola Steyerm. 1952   Venezuela  
Drosera ascendens A.St.-Hil. 1824   Brazil Drosera ascendens Darwiniana.jpg
Drosera banksii R.Br. ex DC. 1824 Banks’ sundew Australia and New Guinea DroseraBanksii.jpg
Drosera barbigera Planch. 1848   Australia Drosera barbigera photo.jpg
Drosera bequaertii Taton 1945   Angola and the Democratic Republic of the Congo  
Drosera bicolor Lowrie & Carlquist 1992   Australia  
Drosera biflora Willd. ex Roem. & Schult. 1820   Venezuela  
Drosera binata Labill. 1804 Fork-leaved sundew Australia and New Zealand Drosera binata.jpg
Drosera brevicornis Lowrie 1996   Australia  
Drosera brevifolia Pursh 1814 Dwarf sundew, small sundew, red sundew North America, Central America, and South America  
Drosera broomensis Lowrie 1996   Australia DroseraBroomensisHabitus.jpg
Drosera browniana Lowrie & N.G.Marchant 1992   Australia  
Drosera bulbigena Morrison 1903 Midget sundew Australia  
Drosera buubugujin Michael T. Mathieson 2020   Australia  
Drosera bulbosa Hook. 1841 Red-leaved sundew Australia DroseraBulbosa.jpg
Drosera burkeana Planch. 1848   African tropics  
Drosera burmannii Vahl 1794 Tropical sundew Australia and Southeast Asia Drosera burmanni Humpty Doo.jpg
Drosera caduca Lowrie 1996   Australia  
Drosera callistos N.G.Marchant & Lowrie 1992   Australia Drosera callistos Brookton 2.jpg
Drosera camporupestris Rivadavia 2003   Brazil  
Drosera capensis L. 1753 Cape sundew South Africa Drosera1.jpg
Drosera capillaris Poir. 1804 Pink sundew, spathulate-leaved sundew North America, Central America, and South America  
Drosera cayennensis Sagot ex Diels 1906   Brazil, French Guiana, and Venezuela  
Drosera cendeensis Tamayo & Croizat 1949   Venezuela  
Drosera chrysolepis Taub. 1893   Brazil and Peru Drosera chrysolepis Darwiniana.jpg
Drosera cistiflora L. 1760   South Africa Drosera cistiflora.jpg
Drosera citrina Lowrie & Carlquist 1992   Australia Drosera citrina (entire plant).jpg
Drosera closterostigma N.G.Marchant & Lowrie 1992   Australia DroseraClosterostigma.JPG
Drosera collinsiae N.E.Br. ex Burtt Davy 1924   South Africa Drosera collinsiae inflorescence Darwiniana.jpg
Drosera communis A.St.-Hil. 1824   Brazil, Colombia, Paraguay, and Venezuela  
Drosera condor P. Gonella, A. Fleischmann, F. Rivadavia, D. Neill, & P. Sano 2016   Peru and Ecuador  
Drosera cuneifolia L.f. 1781   South Africa Drosera cuneifolia.jpg
Drosera darwinensis Lowrie 1996   Australia Drosera darwinensis.jpg
Drosera derbyensis Lowrie 1996   Australia Drosera derbyensis ne1.JPG
Drosera dichrosepala Turcz. 1854 Rusty sundew Australia Drosera dichrosepala 3.jpg
Drosera dielsiana Exell & J.R.Laundon 1956   Southern Africa Drosera dielsiana 1.jpg
Drosera dilatato–petiolaris K.Kondo 1984   Australia DroseraDilatatiopetiolarisJuvenilHabit.jpg
Drosera echinoblastus N.G.Marchant & Lowrie 1992   Australia Drosera echinoblastus 2.jpg
Drosera elongata Exell & J.R.Laundon 1955   Angola  
Drosera eneabba N.G.Marchant & Lowrie 1992   Australia DroseraEnneabaFlora2.jpg
Drosera enodes N.G.Marchant & Lowrie 1992   Australia Drosera dichrosepala ssp. enodes.jpg
Drosera ericgreenii A.Fleischm.R.P.Gibson & Rivadavia 2008   South Africa  
Drosera erythrogyne N.G.Marchant & Lowrie 1992   Australia  
Drosera erythrorhiza Lindl. 1839 Red ink sundew Australia DroseraErythrorhiza.jpg
Drosera esmeraldae (Steyerm.Maguire & Wurdack 1957   Colombia, Venezuela  
Drosera esterhuyseniae (SalterDebbert 1991   South Africa  
Drosera falconeri Tsang ex K.Kondo 1984   Australia Drosera falconeri Darwiniana.jpg
Drosera felix Steyerm. & L.B.Sm. 1974   Venezuela DroseraFelix.jpg
Drosera filiformis Raf. 1808 Thread-leaved sundew North America Drosera filiformis ne1.jpg
Drosera fimbriata DeBuhr 1975 Manypeaks sundew Australia  
Drosera finlaysoniana Wall. ex Arn. 1837   Australia Drosera finlaysoniana.jpg
Drosera fulva Planch. 1848   Australia  
Drosera gigantea Lindl. 1839 Giant sundew Australia  
Drosera glabripes (Harv. ex Planch.Stein 1886   South Africa Drosera glabripes.jpg
Drosera glanduligera Lehm. 1844 Pimpernel sundew Australia Drummond reserve drosera.jpg
Drosera graminifolia A.St.-Hil. 1824   Brazil Drosera graminifolia.jpg
Drosera graniticola N.G.Marchant 1982   Australia  
Drosera grantsaui Rivadavia 2003   Brazil  
Drosera graomogolensis T.R.S.Silva 1997   Brazil Drosera graomogolensis habitus.jpg
Drosera grievei Lowrie & N.G.Marchant 1992   Australia  
Drosera hamiltonii C.R.P.Andrews 1903 Rosy sundew Australia Drosera hamiltonii (Habitus).jpg
Drosera hartmeyerorum Schlauer 2001   Australia DroseraHartmeyerorumSpecialGlands.jpg
Drosera helodes N.G.Marchant & Lowrie 1992   Australia DroseraHelodesFlora2.jpg
Drosera heterophylla Lindl. 1839 Swamp rainbow Australia  
Drosera hilaris Cham. & Schltdl. 1826   South Africa Drosera hilaris.jpg
Drosera hirtella A.St.-Hil. 1824   Brazil  
Drosera hirticalyx R.Duno & Culham 1995   Venezuela  
Drosera hookeri R.P.GibsonB.J.Conn & Conran 2010   Australia Drosera hookeri George Town Tasmania.jpg
Drosera huegelii Endl. 1837 Bold sundew Australia  
Drosera humbertii Exell & J.R.Laundon 1956   Madagascar  
Drosera humilis Planch. 1848   Australia  
Drosera hyperostigma N.G.Marchant & Lowrie 1992   Australia DroseraHyperostigmaHabitus.jpg
Drosera indica L. 1753 Indian sundew Tropical Africa, Asia, and Australia Drosera indica (Gawati Davbindu) in Narsghapur, AP W IMG 0951.jpg
Drosera intermedia Hayne 1800 Oblong-leaved sundew, spoonleaf sundew temperate Europe, North America, South America Drosera intermedia ne1.jpg
Drosera intricata Planch. 1848   Australia  
Drosera kaieteurensis Brumm.-Ding. 1955   Guyana, Trinidad and Tobago, Venezuela Drosera kaieteurensis (1).jpg
Drosera katangensis Taton 1945   Democratic Republic of the Congo  
Drosera kenneallyi Lowrie 1996   Australia Drosera kenneallyi habitus.jpg
Drosera lanata K.Kondo 1984   Australia DroseraLanata.jpg
Drosera lasiantha Lowrie & Carlquist 1992   Australia DroseraLasiantha.JPG
Drosera leucoblasta Benth. 1864 Wheel sundew Australia DroseraLeucoblastaHabitus1.jpg
Drosera leucostigma (N.G.Marchant & Lowrie) Lowrie & Conran 2007   Australia Drosera nitidula ssp leucostigma flora.jpg
Drosera linearis Goldie 1822 Slenderleaf sundew North America Drosera linearis habitus.jpg
Drosera longiscapa Debbert 2002   South Africa DroseraLongiscapaHabitus1.jpg
Drosera lowriei N.G.Marchant 1992   Australia  
Drosera macrantha Endl. 1837 Bridal rainbow Australia DroseraMacranthaInflorescence.jpg
Drosera macrophylla Lindl. 1839 Showy sundew Australia  
Drosera madagascariensis DC. 1824   Africa Drosera madagascariensis ne.jpg
Drosera magnifica   2015   Brazil Drosera magnifica10.jpg
Drosera mannii Cheek 1990   Australia DroseraManniiHabitus1.jpg
Drosera marchantii DeBuhr 1975   Australia  
Drosera menziesii R.Br. ex DC. 1824 Pink rainbow Australia Drosera menziesiiSinglePlantHabit.jpg
Drosera meristocaulis Maguire & Wurdack 1957   Venezuela DroseraMeristocaulis.jpg
Drosera microphylla Endl. 1837 Golden rainbow Australia  
Drosera microscapa Debbert 1992   Australia  
Drosera miniata Diels 1904 Orange sundew Australia  
Drosera modesta Diels 1904 Modest rainbow Australia  
Drosera montana A.St.-Hil. 1824   Argentina, Brazil, Paraguay, Venezuela Drosera montana-habito-reduzido.jpg
Drosera monticola (Lowrie & N.G.Marchant) Lowrie 1992   Australia  
Drosera moorei (DielsLowrie 1999   Australia  
Drosera murfetii (LowrieLowrie 2014   Australia  
Drosera myriantha Planch. 1848 Star rainbow, starry sundew Australia  
Drosera natalensis Diels 1906   Madagascar, Mozambique, South Africa Drosera natalensis flower Darwiniana.jpg
Drosera neesii Lehm. 1844 Jewel rainbow Australia  
Drosera neocaledonica Raym.-Hamet 1906   New Caledonia Drosera neocaledonica (scott.zona).jpg
Drosera nidiformis Debbert 1991   South Africa Drosera nidiformis habit.jpg
Drosera nitidula Planch. 1848 Shining sundew Australia Drosera nitidula.jpg
Drosera nivea Lowrie & Carlquist 1992   Australia  
Drosera oblanceolata Y.Z.Ruan 1981   China  
Drosera occidentalis Morrison 1912 Western sundew Australia Drosera occidentalis ssp australis.jpg
Drosera omissa Diels 1906 Bright sundew Australia Drosera ericksoniae flower Darwiniana.jpg
Drosera orbiculata N.G.Marchant & Lowrie 1992   Australia  
Drosera ordensis Lowrie 1994   Australia Drosera ordensis.jpg
Drosera oreopodion N.G.Marchant & Lowrie 1992   Australia Drosera oreopodion 2.jpg
Drosera paleacea DC. 1824 Dwarf sundew Australia Drosera paleacea.jpg
Drosera pallida Lindl. 1839 Pale rainbow Australia Drosera pallida.JPG
Drosera paradoxa Lowrie 1997   Australia Drosera paradoxaFlora.jpg
Drosera parvula Planch. 1848 Small sundew Australia  
Drosera patens Lowrie & Conran 2007   Australia  
Drosera pauciflora Banks ex DC. 1824   South Africa Drosera pauciflora leaf Darwiniana.jpg
Drosera pedicellaris Lowrie 2002   Australia D pedicellaris2.JPG
Drosera peltata Thunb. 1797 Shield sundew, pale sundew Australia, New Zealand, Southeast Asia DroseraPeltataLamina.jpg
Drosera peruensis T.R.S.Silva & M.D.Correa 2002   Peru  
Drosera petiolaris R.Br. ex DC. 1824 Larmi Australia, New Guinea Drosera petiolaris flower 2 Darwiniana.jpg
Drosera pilosa Exell & Laundon 1956   Cameroon, Guinea, Kenya, Tanzania  
Drosera platypoda Turcz. 1854 Fan-leaved sundew Australia Drosera platypodaPlantHabit.jpg
Drosera platystigma Lehm. 1844 Black-eyed sundew Australia Drosera platystigma.jpg
Drosera porrecta Lehm. 1844   Australia  
Drosera praefolia Tepper 1892   Australia  
Drosera prolifera C.T.White 1940   Australia Drosera prolifera.jpg
Drosera prostrata (N.G.Marchant & Lowrie) Lowrie 2005   Australia  
Drosera prostratoscaposa Lowrie & Carlquist 1990   Australia  
Drosera pulchella Lehm. 1844 Pretty sundew Australia Drosera pulchella flower1.jpg
Drosera purpurascens Schlotth. 1856   Australia  
Drosera pycnoblasta Diels 1904 Pearly sundew Australia Pycnoblasta (3).jpg
Drosera pygmaea DC. 1824   Australia, New Zealand Drosera pygmaea 2.jpg
Drosera quartzicola Rivadavia & Gonella 2011   Brazil  
Drosera radicans N.G.Marchant 1982   Australia  
Drosera ramellosa Lehm. 1844 Branched sundew Australia Drosera ramellosa Darwiniana.jpg
Drosera ramentacea Burch. ex DC. 1824   South Africa  
Drosera rechingeri Strid 1987   Australia  
Drosera regia Stephens 1926 King sundew South Africa DroseraRegia.jpg
Drosera roraimae (Klotzsch ex DielsMaguire & Laundon 1957   Brazil, Guyana, Venezuela DroseraRoraimae.jpg
Drosera roseana N.G.Marchant & Lowrie 1992   Australia Drosera roseana.jpg
Drosera rosulata Lehm. 1844   Australia  
Drosera rotundifolia L. 1753 Common sundew, round-leaved sundew circumboreal North America, Europe, Asia Drosera rotundifolia ne2.jpg
Drosera rubrifolia Debbert 2002   South Africa  
Drosera rupicola (N.G.MarchantLowrie 2005   Australia Drosera rupicolaHabit.jpg
Drosera salina N.G.Marchant & Lowrie 1992   Australia  
Drosera sargentii Lowrie & N.G.Marchant 1992   Australia Drosera sargentii.jpg
Drosera schizandra Diels 1906   Australia Drosera schizandra ne.jpg
Drosera schmutzii Lowrie & Conran 2008   Australia  
Drosera schwackei (DielsRivadavia 2008   Brazil  
Drosera scorpioides Planch. 1848 Shaggy sundew Australia Drosera scorpioides Giant.jpg
Drosera sessilifolia A.St.-Hil. 1824   Brazil, Guyana, Venezuela Sessilifolia.JPG
Drosera sewelliae Diels 1904 Red woolly sundew Australia  
Drosera silvicola Lowrie & Carlquist 1992   Australia  
Drosera slackii Cheek 1987   South Africa Drosera slackii Darwiniana.jpg
Drosera solaris A.Fleischm.Wistuba & S.McPherson 2007   Guyana  
Drosera spatulata Labill. 1804 Spoon-leaved sundew Australia, New Zealand, Southeast Asia Spatulata2.jpg
Drosera spilos N.G.Marchant & Lowrie 1992   Australia  
Drosera spiralis A.St.-Hil. 1826   Brazil  
Drosera stelliflora Lowrie & Carlquist 1992   Australia  
Drosera stenopetala Hook.f. 1853   New Zealand Drosera stenopetala.jpg
Drosera stolonifera Endl. 1837 Leafy sundew Australia Drosera stolonifera Darwiniana.jpg
Drosera stricticaulis (DielsO.H.Sarg. 1913 Erect sundew Australia Drosera stricticaulis Darwiniana.jpg
Drosera subhirtella Planch. 1848 Sunny rainbow Australia  
Drosera subtilis N.G.Marchant 1982   Australia  
Drosera sulphurea Lehm. 1844 Sulphur-flowered sundew Australia  
Drosera tentaculata Rivadavia 2003   Brazil A planta carnivora Drosera tentaculata.jpg
Drosera tokaiensis (Komiya & C.ShibataT.Nakamura & K.Ueda 1991   Japan Drosera spatulata KansaiHabit.jpg
Drosera tomentosa A.St.-Hil. 1824   Brazil Drosera montana.jpg
Drosera trinervia Spreng. 1820   South Africa Drosera trinervia.jpg
Drosera tubaestylis N.G.Marchant & Lowrie 1992   Australia DroseraTubaestylus.jpg
Drosera ultramafica A.Fleischm.A.S.Rob. & S.McPherson 2011 Ultramafic-growing sundew Malesia Drosera ultramafica robinson fleischmann mcpherson.jpg
Drosera uniflora Willd. 1809   Argentina, Chile, Falkland Islands  
Drosera venusta Debbert 1987   South Africa Drosera venusta photo.jpg
Drosera villosa A.St.-Hil. 1824   Brazil  
Drosera viridis Rivadavia 2003   Brazil  
Drosera walyunga N.G.Marchant & Lowrie 1992   Australia  
Drosera whittakeri Planch. 1848 Scented sundew, Whittaker’s sundew Australia Drosera whittakeri Darwiniana.jpg
Drosera yutajensis R.Duno & Culham 1995   Venezuela  
Drosera zeyheri Salter 1940   South Africa  
Drosera zigzagia Lowrie 1999   Australia  
Drosera zonaria Planch. 1848 Painted sundew Australia DroseraZonaria.jpg

0988110300
chat-active-icon