[Ebook Việt Hoá] The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant: Venus fly trap

 • Nguồn: Ebook The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant – Kay Maguire
 • Biên tập: Dũng Cá Xinh
 • Dịch: Happy Nguyen

Xem thêm các phần khác của sách

English

 • CARNIVOROUS
 • Venus fly trap
 • Dionaea muscipula

Insects are lured with nectar to this very popular carnivorous plant with its hinged, snapping leaf traps. These are triggered by an insect or spider touching the tiny hairs scattered across its leaf surface. The teeth in the traps are wide enough to allow lucky, smaller insects to escape – they are not worth the effort involved in digesting them!

 • Family: Droseraceae
 • Temperature: 9–27°C/48–80°F
 • Light: Sunny
 • Water: Moist
 • Height and spread: 10x20cm/4x8in

WHERE TO GROW

A south-facing windowsill away from radiators is ideal. Ensure your plant gets food by opening the window, to allow insects in, or leave it outside for a few days at a time in summer.

HOW TO GROW

Grow Venus fly trap in a nutrient-poor potting mix (see Carnivorous plants) and keep it almost saturated in spring and summer, by placing its pot on a saucer of soft rain-, filtered or distilled water. Remove this in winter when the plant is dormant, but keep the compost still moist, always watering from below (see here). Plants do not need feeding. Repot every year as Venus fly trap hates being cramped (see also Carnivorous vase).

GROWING TIP

White flowers appear in spring, but nip these out so that the plant can concentrate its energies in the leaves.

NOT A TOY

Resist the temptation to keep coaxing Venus fly trap to snap shut its jaws. The effort involved will kill it.

Venus fly trap Dionaea muscipula
Venus fly trap Dionaea muscipula
Venus fly trap Dionaea muscipula
Venus fly trap Dionaea muscipula

Tiếng Việt

Cây Ăn Thịt có tên khoa học là:

 • CARNIVOROUS
 • Venus fly trap
 • Dionaea muscipula

Côn trùng bị thu hút bởi mật hoa của loài cây nổi tiếng này và bị chúng ăn thịt bằng những chiếc bẫy lá sắc nhọn. Hệ thống “săn mồi” được kích hoạt khi một con côn trùng hoặc nhện chạm vào những sợi lông nhỏ trải đều trên bề mặt lá. Những chiếc răng trong bẫy đủ rộng để tạo cơ hội những côn trùng nhỏ hơn may mắn trốn thoát – chúng quá nhỏ để loại cây này tiêu hóa chúng! 

 • Họ: Droseraceae
 • Nhiệt độ: 9–27°C
 • Ánh sáng: Ánh sáng có cường độ cao
 • Tưới nước: thường xuyên
 • Chiều cao và chiều rộng: 10x20cm

Nơi trồng thích hợp

Bệ cửa sổ quay mặt về hướng Nam cách xa bộ tản nhiệt là nơi trồng lý tưởng của cây Ăn Thịt. Đảm bảo cây của bạn có thể “săn mồi” bằng cách mở cửa sổ, cho côn trùng vào hoặc đơn giản để chúng tự do ngoài trời vài ngày vào mùa hè.

Làm sao để trồng cây cho đúng cách?

Trồng cây Bẫy Ruồi trong một hỗn hợp bầu ít chất dinh dưỡng (xem Cây ăn thịt). Vào mùa xuân và mùa hè, đặt chậu cây trên một khay chứa nước mưa, nước lọc hoặc nước cất. Loại bỏ nước tồn đọng vào mùa đông khi cây ngủ đông, nhưng vẫn cần giữ cho phân trộn ẩm và luôn tưới nước từ bên dưới (xem tại đây). Cây không cần bón phân. Sang chậu hàng năm vì cây Ăn Thịt không thích không gian hẹp (xem thêm Bình ăn thịt).

Mẹo trồng cây

Những bông hoa màu trắng nhỏ xinh sẽ xuất hiện vào mùa xuân, nhưng hãy ngắt những bông hoa này đi để cây có thể tập trung chất dinh dưỡng vào lá.

Một loài thực vật – không phải một món đồ chơi

Đây là một loài cây ưa “tấn công”, vì thế đừng liên tục chăm bẵm dù bạn rất yêu quý chúng. Sự quan tâm quá độ sẽ giết chết bản năng sinh tồn của chúng.

Venus fly trap Dionaea muscipula
Cây Ăn Thịt (Venus fly trap Dionaea muscipula).
Venus fly trap Dionaea muscipula
Cây Ăn Thịt (Venus fly trap Dionaea muscipula).

Xem thêm các phần khác của sách

Trả lời

0988110300
chat-active-icon