[Ebook Việt Hoá] The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant: Dragon tree

 • Nguồn: Ebook The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant – Kay Maguire
 • Biên tập: Dũng Cá Xinh
 • Dịch: Happy Nguyen

Xem thêm các phần khác của sách

English

 • FOLIAGE
 • Dragon tree
 • Dracaena marginata aka Madagascar dragon tree

This is an exotic-looking, upright plant with grassy, red-edged leaves sprouting from multiple woody stems, while Dracaena fragrans bears fountains of broad, glossy leaves. D. ‘Janet Craig’ is tolerant of shadier spots than these two species.

 • Family: Asparagaceae
 • Temperature: 15–24°C/59–75°F
 • Light: Indirect light/semi-shade
 • Water: Moist in growing season
 • Height: and spread 1.5x1m/5x3ft

WHERE TO GROW

Dragon tree is ideal for a bright, north- or east-facing room, but keep it close to the window as it suffers in very gloomy shade.”

HOW TO GROW

Mist or group plants together to improve moisture levels around them. Feed monthly in the growing season. Being surprisingly drought-tolerant, dragon tree hates sitting in soggy soil so allow the top of the compost to start drying out before watering in winter. Prune back if a plant gets too tall, using loppers or a pruning saw if the trunk is thick and tough. New shoots will sprout in a couple of weeks.

GROWING TIP

Keep the toxic leaves away from pets, particularly cats which seem to find them particularly appetising.

EASY CARE

Dragon tree is at home in the semi-arid desert areas of Africa and is low-maintenance and easy to grow, tolerant of both erratic watering and a shady spot.

Dragon tree Dracaena marginata aka Madagascar dragon tree
Dragon tree Dracaena marginata aka Madagascar dragon tree
Dragon tree Dracaena marginata aka Madagascar dragon tree
Dragon tree Dracaena marginata aka Madagascar dragon tree

Tiếng Việt

Cây Huyết Giác có tên khoa học là:

 • FOLIAGE
 • Dragon tree
 • Dracaena marginata aka Madagascar dragon tree

Đây là một loài cây thân mọc thẳng, có vẻ ngoài kỳ lạ với những chiếc lá dạng cỏ có viền đỏ mọc ra từ nhiều thân gỗ. Trong khi đó, cây Phát Tài mang những chiếc lá rộng và bóng mượt . Giống D. ‘Janet Craig’ có khả năng chịu được ánh sáng tốt hơn hai loài cây trên.

 • Họ: Asparagaceae
 • Nhiệt độ: 15–24°C
 • Ánh sáng: Không trực tiếp
 • Tưới nước: Tưới nhiều nước vào mùa sinh trưởng
 • Chiều cao và chiều rộng: 1.5x1m

Nơi trồng thích hợp

Cây Huyết Giác là loại cây lý tưởng cho một căn phòng sáng sủa, quay về hướng Bắc hoặc Đông. Nhưng bạn hãy để nó gần cửa sổ vì nó không ưa bóng râm, chúng rất cần ánh sáng.

Làm sao để trồng cây cho đúng cách?

Tưới cây bằng bình phun sương hoặc trồng các cây này gần với nhau để cải thiện độ ẩm xung quanh chúng. Bón phân hàng tháng vào mùa sinh trưởng. Chúng có khả năng chịu hạn đáng kinh ngạc. Tuy nhiên cây Huyết Giác khó phát triển trong đất sũng nước, vì vậy hãy để phần trên cùng của phân trộn khô ráo trước khi tưới vào mùa đông. Tỉa lại nếu cây cao quá, dùng cưa tỉa nếu thân cây dày và cứng. Chồi mới sẽ nảy mầm trong vài tuần.

Mẹo trồng cây

Để lá cây Huyết Giác tránh xa vật nuôi, đặc biệt là mèo vì chúng thấy lá cây này đặc biệt ngon miệng.

Dễ dàng chăm sóc

Cây Huyết Giác thích nghi tốt ở vùng sa mạc bán khô hạn của Châu Phi, ít dinh sưỡng vì thế nên rất dễ trồng. Chúng chịu được cả điều kiện thiếu nước và nơi thiếu ánh sáng.

Dragon tree Dracaena marginata aka Madagascar dragon tree
Cây Huyết Giác (Dragon tree Dracaena marginata aka Madagascar dragon tree).
Dragon tree Dracaena marginata aka Madagascar dragon tree
Cây Huyết Giác (Dragon tree Dracaena marginata aka Madagascar dragon tree).

Xem thêm các phần khác của sách

Trả lời

0988110300
chat-active-icon