Danh sách các bài viết có Thẻ: MADAGASCAR DRAGON TREE

[Ebook] Indoor Gardening Houseplants 2016 USA Magazine – II – Bring Nature Indoors (Đem thiên nhiên vào nhà)

Dịch: Huyền Nguyễn ENGLISH THE ALLURE OF GARDENING INDOORS BEGINS WITH THE PROMISE OF SUNSHINE, LUSH GREENERY, FRESH FLOWERS, AND AROMATIC SOIL. WRITER: KATE CARTER FREDERICK PHOTOGRAPHERS: PETE KRUMHARDT, HELEN NORMAN, DEAN SCHOEPPNER, AND JAY WILDE Fashion a long-lasting centerpiece by trailing small potted succulents and tumbled stones on a tabletop. It’s unconventional but attractive and […]

[Ebook Việt Hoá] What’s wrong with my houseplant?: Dragon tree (Dracaena reflexa var. angustifolia)

Biên tập: Dũng Cá Xinh Người dịch: Hạnh Nguyên ENGLISH Dragon tree (Dracaena reflexa var. angustifolia) is one of the most popular of all houseplants. It’s beautiful, inexpensive, and widely available, and many people believe it somehow brings good fortune. This easy-to-grow, low-maintenance, shrubby plant looks like a Dr. Seuss tree with crooked stems topped […]

[Ebook Việt Hoá] The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant: Dragon tree

Nguồn: Ebook The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant – Kay Maguire Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Happy Nguyen English FOLIAGE Dragon tree Dracaena marginata aka Madagascar dragon tree This is an exotic-looking, upright plant with grassy, red-edged leaves sprouting from multiple woody stems, while Dracaena fragrans bears fountains of broad, glossy leaves. D. […]

[Ebook Việt Hoá] Cây Cảnh Trong Nhà Thực Hành – Chương III – 09. Cây chơi lá

[Ebook Việt Hoá] Cây Cảnh Trong Nhà Thực Hành – Chương III – 09. Cây chơi lá

Biên dịch: Happy Nguyen Biên tập hình ảnh và dàn trang: Dũng Cá Xinh III – HỒ SƠ CÂY – PLANT PROFILES 09. Cây chơi lá (Foliage plants) Những cây chơi lá này có thể được nhóm lại với nhau để mang lại không gian của một ốc đảo xanh êm dịu. Chọn một số […]

[Ebook Việt Hoá] Cây Cảnh Trong Nhà Thực Hành – Chương I – 17. Thiết kế để tận dụng các lợi ích

[Ebook Việt Hoá] Cây Cảnh Trong Nhà Thực Hành – Chương I – 17. Thiết kế để tận dụng

Biên dịch: Dũng Cá Xinh Biên tập hình ảnh và dàn trang: Dũng Cá Xinh I – THIẾT KẾ VỚI CÂY TRONG NHÀ (DESIGNING WITH HOUSE PLANTS) 17. Thiết kế để tận dụng các lợi ích (Designing for wellbeing) Thiết kế cây trong nhà còn hơn là cả vẻ đẹp thị giác. Thực vật không […]

TOP 30 loại cây trồng trong nhà đẹp nhất và khó héo nhất

Bạn có thể treo tranh, sơn tường màu sắc tươi sáng, và thậm chí lắp đặt một số ánh sáng tuyệt vời, nhưng không gì mang lại sức sống cho một không gian giống như một cây trồng trong nhà. Trên thực tế, cây trồng trong nhà có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe […]

0988110300
chat-active-icon