Thư mục: Cây Cảnh Trong Nhà Thực Hành – PRACTICAL HOUSE PLANT BOOK (ROYAL HORTICULTURAL SOCIETY)

[Ebook Việt Hoá] Cây Cảnh Trong Nhà Thực Hành – Chương I – 15. Thiết kế để có độ ẩm

[Ebook Việt Hoá] Cây Cảnh Trong Nhà Thực Hành – Chương I – 15. Thiết kế để có độ ẩm

Biên dịch: Nhi Phạm Biên tập hình ảnh và dàn trang: Dũng Cá Xinh I – THIẾT KẾ VỚI CÂY TRONG NHÀ (DESIGNING WITH HOUSE PLANTS) 15. Thiết kế để có độ ẩm (Designing for humidity) Most moisture-loving plants need regular misting and care, but what if you could display them in a ready-made humid […]

[Ebook Việt Hoá] Cây Cảnh Trong Nhà Thực Hành – Chương IV – 16. Nhân giống bằng hạt

[Ebook Việt Hoá] Cây Cảnh Trong Nhà Thực Hành – Chương IV – 16. Nhân giống bằng hạt

Biên dịch: Dũng Cá Xinh Biên tập hình ảnh và dàn trang: Dũng Cá Xinh IV – CHĂM SÓC VÀ NHÂN GIỐNG – CARE AND CULTIVATION 16. Nhân giống bằng hạt (Propagate from seed) PROPAGATE FROM SEED Raising plants from seed is easier than you may think, but be prepared to pamper the seedlings for […]

[Ebook Việt Hoá] Cây Cảnh Trong Nhà Thực Hành – Chương IV – 20. Đối phó với các loại sâu bọ gây bệnh thông thường

[Ebook Việt Hoá] Cây Cảnh Trong Nhà Thực Hành – Chương IV – 20. Đối phó với các loại sâu bọ gây bệnh thông thường

Biên dịch: Huyền Nguyễn Biên tập hình ảnh và dàn trang: Dũng Cá Xinh IV – CHĂM SÓC VÀ NHÂN GIỐNG – CARE AND CULTIVATION 20. Đối phó với các loại sâu bọ gây bệnh thông thường (Dealing with common pests) Những loại sâu bọ gây bệnh thông thường có thể nhỏ nhưng nếu bạn […]

[Ebook Việt Hoá] Cây Cảnh Trong Nhà Thực Hành – Chương IV – 19. Đối phó với các bệnh thông thường

[Ebook Việt Hoá] Cây Cảnh Trong Nhà Thực Hành – Chương IV – 19. Đối phó với các bệnh thông thường

Biên dịch: Huyền Nguyễn Biên tập hình ảnh và dàn trang: Dũng Cá Xinh IV – CHĂM SÓC VÀ NHÂN GIỐNG – CARE AND CULTIVATION 19. Đối phó với các bệnh thông thường (Dealing with common diseases) ĐỐI PHÓ VỚI CÁC BỆNH THÔNG THƯỜNG Ngay cả khi được chăm sóc tốt nhất, cây vẫn có […]

[Ebook Việt Hoá] Cây Cảnh Trong Nhà Thực Hành – Chương IV – 18. Đối phó với các vấn đề liên quan đến chế độ chăm sóc

[Ebook Việt Hoá] Cây Cảnh Trong Nhà Thực Hành – Chương IV – 18. Đối phó với các vấn đề liên quan đến chế độ chăm sóc

Biên dịch: Huyền Nguyễn Biên tập hình ảnh và dàn trang: Dũng Cá Xinh IV – CHĂM SÓC VÀ NHÂN GIỐNG – CARE AND CULTIVATION 18. Đối phó với các vấn đề liên quan đến chế độ chăm sóc (Dealing with care-based problems) Hầu hết các vấn đề về cây trồng trong nhà chỉ đơn […]

[Ebook Việt Hoá] Cây Cảnh Trong Nhà Thực Hành – Chương IV – 17. Cây của tôi bị làm sao?

[Ebook Việt Hoá] Cây Cảnh Trong Nhà Thực Hành – Chương IV – 17. Cây của tôi bị làm sao?

Biên dịch: Huyền Nguyễn Biên tập hình ảnh và dàn trang: Dũng Cá Xinh IV – CHĂM SÓC VÀ NHÂN GIỐNG – CARE AND CULTIVATION 17. Cây của tôi bị làm sao? (What’s wrong with my plant?) Nếu cây của bạn phát triển không bình thường, những mẹo kiểm tra đơn giản này có thể […]

[Ebook Việt Hoá] Cây Cảnh Trong Nhà Thực Hành – Chương IV – 16. Nhân giống bằng hạt

[Ebook Việt Hoá] Cây Cảnh Trong Nhà Thực Hành – Chương IV – 16. Nhân giống bằng hạt

Biên dịch: Huyền Nguyễn Biên tập hình ảnh và dàn trang: Dũng Cá Xinh IV – CHĂM SÓC VÀ NHÂN GIỐNG – CARE AND CULTIVATION 16. Nhân giống bằng hạt (Propagate from seed) NHÂN GIỐNG BẰNG HẠT Trồng cây từ hạt dễ hơn bạn nghĩ, nhưng hãy chuẩn bị những gì cần thiết để chăm […]

[Ebook Việt Hoá] Cây Cảnh Trong Nhà Thực Hành – Chương IV – 15. Nhân giống từ chồi cây

[Ebook Việt Hoá] Cây Cảnh Trong Nhà Thực Hành – Chương IV – 15. Nhân giống từ chồi cây

Biên dịch: Huyền Nguyễn Biên tập hình ảnh và dàn trang: Dũng Cá Xinh IV – CHĂM SÓC VÀ NHÂN GIỐNG – CARE AND CULTIVATION 15. Nhân giống từ chồi cây (Propagate from offsets) NHÂN GIỐNG TỪ CHỒI CÂY   Các chồi cây là những cây con (được gọi là “mầm”) phát triển từ cây […]

[Ebook Việt Hoá] Cây Cảnh Trong Nhà Thực Hành – Chương IV – 14. Nhân giống bằng cách phân chia cây

[Ebook Việt Hoá] Cây Cảnh Trong Nhà Thực Hành – Chương IV – 14. Nhân giống bằng cách phân chia cây

Biên dịch: Huyền Nguyễn Biên tập hình ảnh và dàn trang: Dũng Cá Xinh IV – CHĂM SÓC VÀ NHÂN GIỐNG – CARE AND CULTIVATION 14. Nhân giống bằng cách phân chia cây (Propagate by dividing plants) NHÂN GIỐNG BẰNG CÁCH PHÂN CHIA CÂY Một số giống cây trồng tạo ra một mạng lưới rễ […]

[Ebook Việt Hoá] Cây Cảnh Trong Nhà Thực Hành – Chương IV – 13. Nhân giống bằng nước

[Ebook Việt Hoá] Cây Cảnh Trong Nhà Thực Hành – Chương IV – 13. Nhân giống bằng nước

Biên dịch: Huyền Nguyễn Biên tập hình ảnh và dàn trang: Dũng Cá Xinh IV – CHĂM SÓC VÀ NHÂN GIỐNG – CARE AND CULTIVATION 13. Nhân giống bằng nước (Propagate with water) NHÂN GIỐNG BẰNG NƯỚC Bởi nhanh chóng và dễ làm, đây là một phương pháp nhân giống tuyệt vời cho người mới […]

[Ebook Việt Hoá] Cây Cảnh Trong Nhà Thực Hành – Chương IV – 12. Nhân giống từ lá

[Ebook Việt Hoá] Cây Cảnh Trong Nhà Thực Hành – Chương IV – 11. Nhân giống từ cành

Biên dịch: Huyền Nguyễn Biên tập hình ảnh và dàn trang: Dũng Cá Xinh IV – CHĂM SÓC VÀ NHÂN GIỐNG – CARE AND CULTIVATION 12. Nhân giống từ lá (Propagate from leaf cuttings) NHÂN GIỐNG TỪ LÁ Có vẻ như không chắc một chiếc lá có thể tạo ra rễ, nhưng chúng ta có […]

[Ebook Việt Hoá] Cây Cảnh Trong Nhà Thực Hành – Chương IV – 11. Nhân giống từ cành

[Ebook Việt Hoá] Cây Cảnh Trong Nhà Thực Hành – Chương IV – 11. Nhân giống từ cành

Biên dịch: Huyễn Nguyễn Biên tập hình ảnh và dàn trang: Dũng Cá Xinh IV – CHĂM SÓC VÀ NHÂN GIỐNG – CARE AND CULTIVATION CHÚNG TA NÊN SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP NHÂN GIỐNG NÀO? Phương pháp giâm cành phù hợp với hầu hết các loại cây thân mềm; Bên cạnh đó, cây thân gỗ […]

0988110300
chat-active-icon