Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Spathiphyllum bằng hình ảnh

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Spathiphyllum bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Spathiphyllum:

 • Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng
 • Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng
 • Chúng mình sẽ cập nhật cơ sở dữ liệu và thêm các loài mới liên tục, cả nhà cùng theo dõi nhé.

 • Spathiphyllum atrovirens
 • Spathiphyllum bariense
 • Spathiphyllum blandum
 • Spathiphyllum brevirostre
 • Spathiphyllum cannifolium
 • Spathiphyllum cochlearispathum
 • Spathiphyllum commutatum
 • Spathiphyllum cuspidatum
 • Spathiphyllum floribundum
 • Spathiphyllum friedrichsthalii
 • Spathiphyllum fulvovirens
 • Spathiphyllum gardneri
 • Spathiphyllum grandifolium
 • Spathiphyllum jejunum
 • Spathiphyllum juninense
 • Spathiphyllum kochii
 • Spathiphyllum laeve
 • Spathiphyllum lechlerianum
 • Spathiphyllum maguirei
 • Spathiphyllum mawarinumae
 • Spathiphyllum monachinoi
 • Spathiphyllum montanum
 • Spathiphyllum ortgiesii
 • Spathiphyllum patini
 • Spathiphyllum perezii
 • Spathiphyllum phryniifolium
 • Spathiphyllum quindiuense
 • Spathiphyllum silvicola
 • Spathiphyllum solomonense
 • Spathiphyllum wallisii
 • Spathiphyllum wendlandii
[/symple_toggle]

0988110300
chat-active-icon