Thư mục: Chi Medinilla

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – SHOWY MEDINILLA, PINK LANTERN, ROSY GRAPE (Medinilla magnifica)

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English SHOWY MEDINILLA , PINK LANTERN, ROSY GRAPE BOTANICAL NAME Medinilla magnifica A well-grown blooming medinilla is a sight to behold.The pink flowers hanging down from the dark green foliage are show-stopping. In its native habitat, it most often grows as an epiphyte in trees. The leaves […]

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Medinilla bằng hình ảnh

Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng Chúng mình sẽ cập nhật cơ […]

[Ebook Việt Hoá] The indestructible houseplant – Medinilla

Nguồn: Sách tiếng Anh bản cứng: The indestructible houseplant: 200 beautiful plants that everyone can grow – Tovah Martin Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 10/2021) Dịch: Quỳnh Nhi English   Medinilla and I have a pact. As long as I keep pouring on the water, it will continue to pump out the blossoms. Considering […]

[Ebook Việt Hoá] The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant: PROJECT 7: WINDOWSILL PROPAGATION

Nguồn: Ebook The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant – Kay Maguire Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Happy Nguyen English PROJECT 7: Windowsill propagation Many house plants can be propagated as leaf cuttings rooted in compost (see here) or in water. Using the latter technique they make a lovely temporary display while rooting. Even plants […]

[Ebook Việt Hoá] The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant: Rose grape

Nguồn: Ebook The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant – Kay Maguire Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Happy Nguyen English FLOWERING Rose grape Medinilla magnifica aka pink lantern, Philippines orchid When this truly exceptional plant blooms it stops you in your tracks. The large, heavily veined, deep green leaves are wonderful on their own, […]

0988110300
chat-active-icon