[Ebook Việt Hoá] The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant: PROJECT 6: HANGING GARDENS

 • Nguồn: Ebook The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant – Kay Maguire
 • Biên tập: Dũng Cá Xinh
 • Dịch: Happy Nguyen

Xem thêm các phần khác của sách

English

PROJECT 6: Hanging gardens

Suspending plants in the air is a great way to make the most of every bit of space in a room; they draw the eye upwards, too, so the room feels bigger. Suitable containers for hanging come in all sorts of designs and materials, from ceramic and metal to the glass planters shown here. Or you can buy or make your own macramé-style hangers, to slip pots into. Remember that plants are heavier after watering, so make sure that hanging materials are strong enough to hold them.

All hanging planters are best used as cover pots rather than final containers, to avoid plants sitting in water. This also makes watering easier and prevents accidental splashes of water over the floor and furniture. Before watering, remove each plant from its hanging planter; having watered it, allow it to drain, then replace in the planter.

PLANTS FOR HANGING GARDENS

 • Creeping fig (Ficus pumila)
 • Devil’s ivy (Epipremnum aureum)
 • Donkey’s tail (Sedum morganianum)
 • Heart leaf (Philodendron scandens)
 • Mistletoe cactus (Rhipsalis baccifera)
 • Silver-inch plant (Tradescantia zebrina) and others
 • Spider plant (Chlorophytum comosum ‘Variegatum’)
 • Staghorn fern (Platycerium bifurcatum)
 • String of hearts (Ceropegia linearis subsp. woodii)
 • String of pearls (Kleinia rowleyana)
 • Wax flower (Hoya carnosa)
Mist plants such as this mistletoe cactus regularly, to keep humidity levels high.
Mist plants such as this mistletoe cactus regularly, to keep humidity levels high.
Secure plants from hooks in the ceiling, rafters or shelves, or suspend them from a curtain pole or coat rack.
Secure plants from hooks in the ceiling, rafters or shelves, or suspend them from a curtain pole or coat rack.
Tradescantia ‘Green Hill’ makes a striking feature plant with its pretty, white flowers and leaves that are purple underneath.
Tradescantia ‘Green Hill’ makes a striking feature plant with its pretty, white flowers and leaves that are purple underneath.
When hung in front of a window, plants (here, spider plant, mistletoe cactus and Tradescantia ‘Green Hill’) will create a living curtain of greenery.
When hung in front of a window, plants (here, spider plant, mistletoe cactus and Tradescantia ‘Green Hill’) will create a living curtain of greenery.

Tiếng Việt

Chặng 6: Vườn treo

Treo cây trong không trung là một cách tuyệt vời để tận dụng tối đa mọi không gian trong phòng. Chúng cũng hướng mắt người nhìn lên trên, vì vậy căn phòng có cảm giác rộng hơn. Các chậu cây thích hợp để treo có đủ loại kiểu dáng và chất liệu, từ gốm, kim loại cho đến chậu trồng cây bằng thủy tinh. Hoặc bạn có thể mua hoặc tự làm những chiếc móc treo kiểu macramé để đặt chậu vào. Hãy nhớ rằng bình treo cây nặng hơn sau khi tưới nước, vì vậy hãy đảm bảo rằng vật liệu treo đủ chắc để giữ chúng.

Tất cả các cây treo nên được trồng trong bầu cây rồi mới đến chậu treo để tránh cây bị đọng nước. Điều này cũng giúp việc tưới cây dễ dàng hơn và ngăn ngừa nước vô tình bắn ra sàn và đồ đạc trong nhà. Trước khi tưới nước, hãy lấy từng bầu cây ra khỏi chậu treo của nó; sau khi tưới nước, để cho nó thoát nước, sau đó đặt vào chậu trồng.

Những cây thích hợp cho vườn treo bao gồm:

 • Cây Sung Thằn Lằn (Ficus pumila)
 • Cây Trầu Bà Vàng (Epipremnum aureum)
 • Cây Chuỗi Ngọc (Sedum morganianum)
 • Trầu Bà Xanh (Philodendron scandens)
 • Cây Xương Rồng Tầm Gửi Rhipsalis (Rhipsalis baccifera)
 • Cây Hồng Trai (Tradescantia zebrina) và các loài khác
 • Cây Dây Nhện(Chlorophytum comosum ‘Variegatum’)
 • Cây Dương Xỉ Staghorn (Platycerium bifurcatum)
 • Cây Dây Tim (Ceropegia linearis subsp. woodii)
 • Cây Chuỗi Ngọc Trai (Kleinia rowleyana)
 • Hoa Thanh Liễu (Hoya carnosa)
Mist plants such as this mistletoe cactus regularly, to keep humidity levels high.
Thường xuyên phun sương cho cây Xương Rồng Tầm Gửi Rhipsalis để giữ độ ẩm cao.
Secure plants from hooks in the ceiling, rafters or shelves, or suspend them from a curtain pole or coat rack.
Cố định cây trên trần nhà, xà nhà hoặc kệ, hoặc treo chúng trên cột rèm hoặc giá treo áo khoác.
Tradescantia ‘Green Hill’ makes a striking feature plant with its pretty, white flowers and leaves that are purple underneath.
Cây Thài Lài tạo nên một loại cây đặc trưng nổi bật với những bông hoa trắng xinh xắn và những chiếc lá có màu tím bên dưới.

Khi được treo trước cửa sổ, các loại cây (cây Dây Nhện, cây Xương Rồng Tầm Gửi Rhipsalis) sẽ tạo ra một bức tranh cây xanh sống động.


Xem thêm các phần khác của sách

Trả lời

0988110300
chat-active-icon