Thư mục: Chi Rhipsalis

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – MISTLETOE CACTUS (Rhipsalis)

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English MISTLETOE CACTUS BOTANICAL NAME Rhipsalis Called the mistletoe cactus for its appearance and its habit of hanging out in trees, this plant grows as an epiphyte. It is a cactus, but a tropical rainforest one, not the typical desert variety.You won’t notice any spines, but a […]

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Rhipsalis bằng hình ảnh

Dưới dây là danh sách và hình ảnh các loài cây thuộc chi Rhipsalis: Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa […]

[Ebook Việt Hoá] The indestructible houseplant – Rhipsalis

If you doubt that my tarantula-leg and sausage-link comparisons are on target, check out these two rhipsalis species.

Nguồn: Sách tiếng Anh bản cứng: The indestructible houseplant: 200 beautiful plants that everyone can grow – Tovah Martin Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 10/2021) Dịch: Quỳnh Nhi English   If you like the look of spiders suspended from their webs, you are going to love rhipsalis. If you find hairy tarantula legs stirring, […]

[Ebook Việt Hoá] The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant: PROJECT 6: HANGING GARDENS

Nguồn: Ebook The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant – Kay Maguire Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Happy Nguyen English PROJECT 6: Hanging gardens Suspending plants in the air is a great way to make the most of every bit of space in a room; they draw the eye upwards, too, so the room feels […]

[Ebook Việt Hoá] The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant: Mistletoe cactus

Nguồn: Ebook The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant – Kay Maguire Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Happy Nguyen English CACTUS Mistletoe cactus Rhipsalis baccifera Unlike its more predictable cacti cousins, mistletoe cactus is spineless and prefers humidity and dimmer rather than bright light. Its common name comes from its white berries, which may […]

Chăm sóc cây Xương Rồng Rhipsalis

Chăm sóc xương rồng tầm gửi Rhipsalis thật dễ dàng và bổ ích! Mặc dù có nhiều giống cây rhipsalis khác nhau, chúng đều có những yêu cầu giống nhau. Tìm hiểu cách giúp những cây này phát triển đẹp trong nhà của bạn. Xương rồng tầm gửi Rhipsalis là gì? Tôi thực sự yêu […]

0988110300
chat-active-icon