5/5 - (10 bình chọn)

Xem thêm các phần khác của sách

English

MISTLETOE CACTUS

BOTANICAL NAME

  • Rhipsalis

Called the mistletoe cactus for its appearance and its habit of hanging out in trees, this plant grows as an epiphyte. It is a cactus, but a tropical rainforest one, not the typical desert variety.You won’t notice any spines, but a few do have bristles.The small cream to white flowers turn into white berries, furthering the mistletoe resemblance.They have a tendency to have a weeping form and so are most often sold in hanging baskets.

LIGHT PREFERENCE

This is a plant that can take less light then most cacti. A bright light and high humidity, which mimic their natural habitat, is best. Hang in a south or west window for the best results.

WATERING

Water thoroughly and then allow the plant to dry a bit before watering again.Too much water will rot this plant, however, if underwatered, pieces of the plants will begin to fall off.

FLOWER

Small white, cream, or yellow flowers may appear on this plant if it is exposed to enough light.

SIZE

Whether in a regular pot or a hanging basket, the branches may cascade a foot (0.3 m) or more over the sides of the container.

PROPAGATION

Cut off segments of the stems and allow the ends to callus over, then plant them in a moist potting medium.

MISTLETOE CACTUS (Rhipsalis)
MISTLETOE CACTUS (Rhipsalis)

Tiếng Việt

XƯƠNG RỒNG TẦM GỬI (MISTLETOE CACTUS)

TÊN THỰC VẬT

  • Rhipsalis

Loài này được gọi là cây Xương Rồng Tầm Gửi bởi vẻ ngoài và đặc tính sống leo trên cây của chúng, loài cây này phát triển như một loài phụ sinh. Nó là một loài Xương Rồng, nhưng là một loại cây rừng mưa nhiệt đới, không phải giống sa mạc điển hình, bạn sẽ không thấy bất kỳ chiếc gai nào, nhưng một số ít loài sẽ có lông. Loài này hầu hết thường được bán trong giỏ treo.

ÁNH SÁNG

Đây là loại cây có thể sống trong môi trường ít ánh sáng. Tuy nhiên, tốt nhất vẫn nên đặt cây ở nơi có ánh sáng rực rỡ và độ ẩm cao, giống với môi trường sống tự nhiên của chúng. Treo cây ở cửa sổ phía Nam hoặc phía Tây để có kết quả tốt nhất.

NƯỚC

Tưới nước kỹ, sau đó để cây khô một chút trước khi tưới lại, nếu tưới quá nhiều nước sẽ làm thối cây, tuy nhiên, nếu tưới quá nhiều, các nhánh của cây sẽ bắt đầu rụng. 

HOA

Những bông hoa nhỏ màu trắng, kem hoặc vàng có thể xuất hiện trên cây nếu nó được cung cấp đủ ánh sáng.

KÍCH THƯỚC

Cho dù trồng trong chậu thông thường hay giỏ treo, các cành có thể cao hơn một foot trở lên (0,3 m) so với mép chậu.

NHÂN GIỐNG

Cắt các đoạn của thân cây và để cho vết cắt chai sần, sau đó trồng chúng vào một bầu đất ẩm.

MISTLETOE CACTUS (Rhipsalis)
XƯƠNG RỒNG TẦM GỬI (Rhipsalis)

Xem thêm các phần khác của sách