[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – MINI UMBRELLA TREE (Schefflera arboricola)

5/5 - (10 bình chọn)
 

Xem thêm các phần khác của sách

English

MINI UMBRELLA TREE

BOTANICAL NAME

  • Schefflera arboricola

This plant is the mini version of the umbrella tree, Schefflera actinophylla. Seven to nine leaflets arranged in a whorl on short stems cover this small shrub-like plant.The leaves are bright green, and most often
the variegated versions are the ones offered for sale.

LIGHT PREFERENCE

Give it a medium to bright light.The variegated versions need more light than the all-green ones.

WATERING

Water thoroughly and allow the medium to dry down a bit before watering again. It is easy to rot this plant, so keeping it on the drier side is better than keeping it wet. Keep it drier in the winter when the light levels are lower.

FLOWER

It does have tiny red flowers but most likely will not produce them in the house.

SIZE

In its native habitat, this plant can be 10 to 25 feet (3 to 7.6 m) tall, but in the home it may be 3 to 6 feet (0.9 to 1.8 m) tall.

PROPAGATION

Root the tip cuttings in a moist potting medium.

CULTIVARS

  • Schefflera ‘DAZZLE’ – This variety is variegated with white.
  • Schefflera ‘GOLD CAPELLA’ – This variety is variegated with yellow.
MINI UMBRELLA TREE (Schefflera arboricola)
MINI UMBRELLA TREE (Schefflera arboricola)
Schefflera ‘GOLD CAPELLA’
Schefflera ‘GOLD CAPELLA’
Schefflera ‘DAZZLE’
Schefflera ‘DAZZLE’

Tiếng Việt

NGŨ GIA BÌ NHỎ (MINI UMBRELLA TREE)

TÊN THỰC VẬT

  • Schefflera arboricola

Loại cây này là phiên bản thu nhỏ của cây Ngũ Gia Bì (Schefflera actinophylla). Trên thân ngắn của loại cây bụi nhỏ này có bảy đến chín lá chét xếp thành chùm. Có nhiều giống cây khác nhau được chào bán.

ÁNH SÁNG

Cung cấp cho cây ánh sáng trung bình đến mạnh. Các loài nhiều màu cần nhiều ánh sáng hơn các loài chỉ có màu xanh lá cây.

NƯỚC

Tưới nước kỹ và để bầu đất khô một chút trước khi tưới lại. Loại cây này rất dễ bị thối, vì vậy để chúng ở nơi khô ráo sẽ tốt hơn là để chúng ẩm ướt. Giữ cho bầu đất khô hơn vào mùa đông khi mức độ ánh sáng thấp hơn.

HOA

Cây có những bông hoa nhỏ màu đỏ nhưng rất có thể sẽ không ra hoa khi trồng trong nhà.

KÍCH THƯỚC

Trong môi trường sống bản địa, loài cây này có thể cao từ 10 đến 25 feet (3 đến 7,6 m), nhưng khi trồng trong nhà, cây chỉ có thể cao từ 3 đến 6 feet (0,9 đến 1,8m).

NHÂN GIỐNG

Giâm cành vào bầu ẩm.

GIỐNG CÂY TRỒNG

  • Ngũ Gia Bì ‘DAZZLE’ – Giống này có màu trắng loang lổ.
  • Ngũ Gia Bì ‘GOLD CAPELLA’ – Giống này có màu vàng loang lổ.
MINI UMBRELLA TREE (Schefflera arboricola)
CÂY NGŨ GIA BÌ NHỎ (Schefflera arboricola)
Schefflera ‘GOLD CAPELLA’
Ngũ Gia Bì ‘GOLD CAPELLA’
Schefflera ‘DAZZLE’
Ngũ Gia Bì ‘DAZZLE’

Xem thêm các phần khác của sách

Trả lời

0988110300
chat-active-icon