[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – MINI MONSTERA VINE (Rhaphidophora tetrasperma)

5/5 - (10 bình chọn)
 

Xem thêm các phần khác của sách

English

MINI MONSTERA VINE

BOTANICAL NAME

  • Rhaphidophora tetrasperma

This vining plant resembles (and is related to) the Swiss cheese plant Monstera deliciosa, but the leaves will only ever achieve a size of 6 inches (15.2 cm). It’s easy to grow and can tolerate low light.

LIGHT PREFERENCE

It would like a medium light, but can tolerate low light. A north, east, or west window would work well. No direct sun is needed, as too much light can cause the leaves to bleach.

WATERING

Keep the potting medium evenly moist. If the plant is in low light, it will need less water.

FLOWER

It most likely will not flower in the home.

SIZE

This vine can grow 6 to 10 feet (1.8 to 3 m) in length.

PROPAGATION

Stem cuttings can be rooted in a moist potting medium.

MINI MONSTERA VINE (Rhaphidophora tetrasperma)
MINI MONSTERA VINE (Rhaphidophora tetrasperma)

Tiếng Việt

TRẦU BÀ NHỎ (MINI MONSTERA VINE)

TÊN THỰC VẬT

  • Rhaphidophora tetrasperma

Cây dây leo này có nét tương đồng với cây Pho Mát Thụy Sĩ (Monstera deliciosa), nhưng những chiếc lá của chúng sẽ chỉ đạt kích thước 6 inch (15,2 cm). Cây dễ trồng và có thể chịu được ánh sáng yếu. 

ÁNH SÁNG

Cây ưa ánh sáng trung bình, nhưng có thể chịu được ánh sáng yếu. Đặt cây ở cửa sổ hướng Bắc, Đông hoặc Tây sẽ giúp cây sinh trưởng tốt. Cây không ưa ánh nắng trực tiếp, vì quá nhiều ánh sáng có thể làm cho lá bị tẩy trắng.

NƯỚC

Giữ ẩm đều cho bầu. Nếu cây được trồng ở nơi thiếu ánh sáng, nó sẽ cần ít nước hơn. 

HOA

Rất có thể cây sẽ không ra hoa khi trồng trong nhà.

KÍCH THƯỚC

Cây này có thể phát triển chiều dài từ 6 đến 10 feet (1,8 đến 3 m).

NHÂN GIỐNG

Có thể giâm cành vào bầu đất ẩm.

MINI MONSTERA VINE (Rhaphidophora tetrasperma)
TRẦU BÀ NHỎ (Rhaphidophora tetrasperma)

Xem thêm các phần khác của sách

Trả lời

0988110300
chat-active-icon