[Ebook Việt Hoá] New Plant Parent – Develop Your Green Thumb and Care for Your House-Plant Family – Darryl Cheng

5/5 - (11 bình chọn)
 • Nguồn: [Ebook] New Plant Parent: Develop Your Green Thumb and Care for Your House-Plant Family – Darryl Cheng
 • Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 01/2022)
 • Dịch: Team Codai.net 


Xem thêm các phần khác của sách

29 thoughts on “[Ebook Việt Hoá] New Plant Parent – Develop Your Green Thumb and Care for Your House-Plant Family – Darryl Cheng

 1. Pingback: [Ebook Việt Hoá] New Plant Parent (Darryl Cheng) - Phần 01 - 01. The Plant Parenthood Mentality (Tập tính sinh sản của cây cối) - Cỏ Dại

 2. Pingback: [Ebook Việt Hoá] New Plant Parent (Darryl Cheng) - Phần 01 - 02. A Home for Plants (Ngôi nhà của cây cảnh) - Cỏ Dại

 3. Pingback: [Ebook Việt Hoá] New Plant Parent (Darryl Cheng) - Phần 01 - 03. Understanding House Plants (Thấu hiểu cây cảnh trong nhà) - Cỏ Dại

 4. Pingback: [Ebook Việt Hoá] New Plant Parent (Darryl Cheng) - Phần 01 - 04. Holistic House-Plant Care (Chăm sóc cây cảnh trong nhà toàn diện) - Cỏ Dại

 5. Pingback: [Ebook Việt Hoá] New Plant Parent (Darryl Cheng) - Phần 01 - 05. Light (Ánh sáng) - Cỏ Dại

 6. Pingback: [Ebook Việt Hoá] New Plant Parent (Darryl Cheng) - Phần 01 - 06. Soil (Đất) - Cỏ Dại

 7. Pingback: [Ebook Việt Hoá] New Plant Parent (Darryl Cheng) - Phần 01 - 07. Water (Nước) - Cỏ Dại

 8. Pingback: [Ebook Việt Hoá] New Plant Parent (Darryl Cheng) - Phần 01 - 08. Pruning, Propagation, and Repotting (Cắt tỉa, nhân giống và thay chậu) - Cỏ Dại

 9. Pingback: [Ebook Việt Hoá] New Plant Parent (Darryl Cheng) - Phần 01 - 09. Pests (Sâu bọ gây hại) - Cỏ Dại

 10. Pingback: [Ebook Việt Hoá] New Plant Parent (Darryl Cheng) - Phần 01 - 10. Acquiring House Plants (Thu thập cây cảnh trong nhà) - Cỏ Dại

 11. Pingback: [Ebook Việt Hoá] New Plant Parent (Darryl Cheng) - Phần 01 - 11. Helpful Tools (Dụng cụ hữu ích) - Cỏ Dại

 12. Pingback: [Ebook Việt Hoá] New Plant Parent (Darryl Cheng) - Phần 02 - Dracaena (cây thuộc chi Huyết Giác) - Cỏ Dại

 13. Pingback: [Ebook Việt Hoá] New Plant Parent (Darryl Cheng) - Phần 02 - Jade Plant (Phỉ Thúy, cây thuộc chi Crassula) - Cỏ Dại

 14. Pingback: [Ebook Việt Hoá] New Plant Parent (Darryl Cheng) - Phần 02 - Kangaroo Paw Fern (Microsorum diversifolium) - Cỏ Dại

 15. Pingback: [Ebook Việt Hoá] New Plant Parent (Darryl Cheng) - Phần 02 - Marimo Moss Ball (Quả cầu Rêu Marimo) - Cỏ Dại

 16. Pingback: [Ebook Việt Hoá] New Plant Parent (Darryl Cheng) - Phần 02 - Monstera (cây thuộc chi Quái Vật) - Cỏ Dại

 17. Pingback: [Ebook Việt Hoá] New Plant Parent (Darryl Cheng) - Phần 02 - Mother of Thousands (cây thuộc chi Kalanchoe) - Cỏ Dại

 18. Pingback: [Ebook Việt Hoá] New Plant Parent (Darryl Cheng) - Phần 02 - Oxalis (cây thuộc chi Me Chua Đất) - Cỏ Dại

 19. Pingback: [Ebook Việt Hoá] New Plant Parent (Darryl Cheng) - Phần 02 - Peace Lily (cây thuộc chi Spathiphyllum) - Cỏ Dại

 20. Pingback: [Ebook Việt Hoá] New Plant Parent (Darryl Cheng) - Phần 02 - Philodendron Vines (các cây leo thuộc chi Philodendron) - Cỏ Dại

 21. Pingback: [Ebook Việt Hoá] New Plant Parent (Darryl Cheng) - Phần 02 - Ponytail Palm (Beaucarnea recurvata) - Cỏ Dại

 22. Pingback: [Ebook Việt Hoá] New Plant Parent (Darryl Cheng) - Phần 02 - Rabbit’s Foot Fern (Dương Xỉ Chân Thỏ) - Cỏ Dại

 23. Pingback: [Ebook Việt Hoá] New Plant Parent (Darryl Cheng) - Phần 02 - Snake Plant (cây thuộc chi Sansevieria) - Cỏ Dại

 24. Pingback: [Ebook Việt Hoá] New Plant Parent (Darryl Cheng) - Phần 02 - Staghorn Fern (cây Ổ Rồng, Platycerium bifurcatum) - Cỏ Dại

 25. Pingback: [Ebook Việt Hoá] New Plant Parent (Darryl Cheng) - Phần 02 - String of Hearts (Chuỗi Tim, cây thuộc chi Đèn Chùm Ceropegia) - Cỏ Dại

 26. Pingback: [Ebook Việt Hoá] New Plant Parent (Darryl Cheng) - Phần 02 - Pothos (các loại Trầu Bà thuộc chi Epipremnum hoặc Scindapsus) - Cỏ Dại

 27. Pingback: [Ebook Việt Hoá] New Plant Parent (Darryl Cheng) - Phần 02 - Prayer Plant (các loại Công, cây Cầu Nguyện) - Cỏ Dại

 28. Pingback: [Ebook Việt Hoá] New Plant Parent (Darryl Cheng) - Phần 02 - ZZ Plant (cây thuộc chi Zamioculcas) - Cỏ Dại

 29. Pingback: [Ebook Việt Hoá] The Unexpected Houseplant: 220 Extraordinary Choices for Every Spot in Your Home - Cỏ Dại

Trả lời

0988110300
chat-active-icon