[Ebook Việt Hoá] The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant: PROJECT 5: DESERT ISLANDS

 • Nguồn: Ebook The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant – Kay Maguire
 • Biên tập: Dũng Cá Xinh
 • Dịch: Happy Nguyen

Xem thêm các phần khác của sách

English

PROJECT 5: Desert islands

All cacti and succulents have strong individual textures, from fleshy leaves to spiky stems, and a great way to show off their many different shapes and sizes is to group them together. To reinforce the relationship between them and to draw the eye to the individual plants rather than distract from them, select pots that are exactly the same or very similar. Here, I have chosen simple, white pots as a contrast to the plants and to highlight the variations in their textures and form, and have then drawn them all together by standing them within a large stone platter. Each pot has also been topdressed with crushed oyster shell, which sets off the plants and helps to keep moisture away from their stems. Place the display in a sunny spot.

Water your desert plants only when their compost is dry, taking care not to splash the plants. Leave them to dry out completely between mid-autumn and early spring.

PLANTS FOR A DESERT DISPLAY

 • African spear (Sansevieria cylindrica)
 • Bunny-ears cactus (Opuntia microdasys)
 • Golden barrel cactus (Echinocactus grusonii)
 • Old man cactus (Cephalocereus senilis)
 • Pincushion cactus (Mammillaria species)
 • Sansevieria kirkii ‘Silver Blue’
 • Zebra cactus (Haworthia fasciata)
When repotting, wrap newspaper around spiky cacti (here, Pilosocereus pachycladus), to avoid getting prickled.
When repotting, wrap newspaper around spiky cacti (here, Pilosocereus pachycladus), to avoid getting prickled.
Use a small, soft paintbrush to carefully clean away excess compost or grit from plants (here, Mammillaria elongata).
Use a small, soft paintbrush to carefully clean away excess compost or grit from plants (here, Mammillaria elongata).
The distinct, white stripes of Haworthia fasciata ‘Alba’ match the pots beautifully.
The distinct, white stripes of Haworthia fasciata ‘Alba’ match the pots beautifully.
Sansevieria kirkii ‘Silver Blue’ has a low, spreading habit and is perfect for the front of a display.
Sansevieria kirkii ‘Silver Blue’ has a low, spreading habit and is perfect for the front of a display.
The trick to harmonizing your display is to grow the cacti in matching containers.
The trick to harmonizing your display is to grow the cacti in matching containers.

Tiếng Việt

Chặng 5: Đảo sa mạc

Tất cả các loài xương rồng và loài cây mọng nước đều có “cá tính” riêng biệt mạnh mẽ, từ những chiếc lá nhiều thịt đến những thân gai nhọn, và nhiều hình dạng và kích thước khác nhau. Để tạo mối quan hệ khăng khít giữa chúng và để thu hút sự chú ý của người nhìn, bạn nên đặt chúng gần nhau thay vì phân tán chúng. Hãy chọn những chậu cây có cùng hình dạng và kích cỡ. Ở đây, tôi đã chọn những chiếc chậu đơn giản, màu trắng như một sự tương phản với các loại cây và để làm nổi bật các cá thể. Sau đó, nhóm chúng lại với nhau bằng cách đặt chúng trong một khay trồng lớn. Mỗi chậu cũng đã được phủ một lớp vỏ hàu nghiền nát để tạo độ ẩm cho cây. Đặt khay trồng ở nơi có nắng.

Chỉ tưới nước cho những loài cây này khi phân trộn của chúng đã khô, chú ý không để nước bắn vào cây. Để chúng khô hoàn toàn giữa mùa thu và đầu mùa xuân.

Những loài cây cho một bức tranh sa mạc giả lập

 • Cây Ngà Voi (Sansevieria cylindrica)
 • Xương Rồng Tai Thỏ (Opuntia microdasys)
 • Xương Rồng Bóng Vàng (Echinocactus grusonii)
 • Xương Rồng Ông Lão (Cephalocereus senilis)
 • Xương Rồng Cầu Vồng (Mammillaria species)
 • Cây Sansevieria kirkii ‘Silver Blue’
 • Sen Đá Móng Rồng (Haworthia fasciata)
When repotting, wrap newspaper around spiky cacti (here, Pilosocereus pachycladus), to avoid getting prickled.
Khi sang chậu, hãy bọc giấy báo xung quanh những cây xương rồng có gai nhọn (ở đây là cây xương rồng họ Pilosocereus pachycladus), để tránh bị gai đâm.
Use a small, soft paintbrush to carefully clean away excess compost or grit from plants (here, Mammillaria elongata).
Sử dụng một chiếc cọ vẽ nhỏ và mềm để làm sạch cẩn thận phân trộn hoặc sạn thừa trên cây (ở đây là cây Xương Rồng Thạch Trụ Thiên).
The distinct, white stripes of Haworthia fasciata ‘Alba’ match the pots beautifully.
Các sọc trắng, khác biệt của Sen Đá Móng Rồng rất phù hợp với chậu.
Sansevieria kirkii ‘Silver Blue’ has a low, spreading habit and is perfect for the front of a display.
Cây Sansevieria kirkii ‘Silver Blue’ có thói quen trải rộng, rủ xuống chậu cây.
The trick to harmonizing your display is to grow the cacti in matching containers.
Mẹo để bộ sưu tầm của bạn trông hài hòa là trồng xương rồng trong các chậu phù hợp.

Xem thêm các phần khác của sách

Trả lời

0988110300
chat-active-icon