[Ebook Việt Hoá] The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant: Mosaic plant

 • Nguồn: Ebook The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant – Kay Maguire
 • Biên tập: Dũng Cá Xinh
 • Dịch: Happy Nguyen

Xem thêm các phần khác của sách

English

 • FOLIAGE
 • Mosaic plant
 • Fittonia albivenis Verschaffeltii Group aka nerve plant, silver net plant

These striking, little ground-cover plants have dark green leaves with each and every vein picked out in white, pink or red. They can be a little tricky and need their growing conditions just right, but give them the exact warmth and moisture they require and they will fully reward you.

 • Family: Acanthaceae
 • Temperature: 17–26°C/63–79°F
 • Light: Filtered sun
 • Water :Moist, year-round
 • Height and spread: 15x20cm/6x8in

WHERE TO GROW

Grow the mosaic plant in a steamy bathroom or by the kettle in the kitchen. It is also a great terrarium plant (see Miniature rainforest).

HOW TO GROW

Mosaic plants thrive in high humidity so mist them every morning or place each on a tray of pebbles. If too dry, plants wilt quickly and spectacularly but should recover just as speedily when they are watered well. Feed monthly in the growing season. Pinch out the small, summer flowers so that energy is concentrated on the leaves.

GROWING TIP

Plants root well from stem cuttings (see here) so are easy to propagate into new plants for friends or yourself.

DUAL PURPOSE

The marked veining is more than good looks – it helps the plants trap as much light as possible in the limited levels found deep within the rainforest.

Mosaic plant Fittonia albivenis Verschaffeltii Group aka nerve plant, silver net plant
Mosaic plant Fittonia albivenis Verschaffeltii Group aka nerve plant, silver net plant
Mosaic plant Fittonia albivenis Verschaffeltii Group aka nerve plant, silver net plant
Mosaic plant Fittonia albivenis Verschaffeltii Group aka nerve plant, silver net plant

 


Tiếng Việt

Cây Cẩm Nhung Fiona hay Lá May Mắn có tên khoa học là:

 • FOLIAGE
 • Mosaic plant
 • Fittonia albivenis Verschaffeltii Group aka nerve plant, silver net plant

Những cây nhỏ nhắn phủ kín mặt đất nổi bật này có lá màu xanh đậm với mỗi và mỗi vân lá có màu trắng, hồng hoặc đỏ. Chúng cần điều kiện phát triển vừa phải, nhưng hãy cung cấp cho chúng độ ấm và độ ẩm chính xác mà chúng yêu cầu và chúng sẽ mang lại phần thưởng xứng đáng cho bạn.

 • Họ: Acanthaceae
 • Nhiệt độ: 17–26°C/63–79°F
 • Ánh sáng: Đặt cây dưới ánh sáng lọc
 • Tưới nước: Tưới nước quanh năm
 • Chiều cao và chiều rộng:15x20cm/6x8in

Nơi trồng thích hợp

Trồng cây Lá May Mắn trong phòng tắm có hơi nước hoặc trong nhà bếp. Nó cũng là một loài cây tuyệt vời để trồng trong vườn cây nhà bạn (xem Rừng nhiệt đới thu nhỏ).

Làm sao để trồng cây cho đúng cách?

Cây Lá May Mắn phát triển mạnh ở độ ẩm cao vì vậy hãy phun sương vào mỗi buổi sáng hoặc đặt cây trên khay đá cuội. Nếu quá không khí khô hạn, cây sẽ héo nhanh chóng và chỉ phục hồi nhanh chóng khi chúng được tưới nước liên tục. Bón phân hàng tháng vào mùa sinh trưởng. Ngắt những bông hoa nhỏ nở vào mùa hè để chất dinh dưỡng tập trung vào lá.

Mẹo trồng cây

Rễ cây thường để sử dụng để giâm cành (xem tại đây) và rất dễ nhân giống thành cây mới cho bạn bè hoặc cho chính bạn.

“Một mũi tên trúng hai đích”

Những đường vân không chỉ tô điểm vẻ ngoài đẹp đẽ cho Lá May Mắn. Nó còn giúp cây hứng được nhiều ánh sáng nhất có thể sâu trong rừng nhiệt đới.

Mosaic plant Fittonia albivenis Verschaffeltii Group aka nerve plant, silver net plant
Lá May Mắn (Mosaic plant Fittonia albivenis Verschaffeltii Group aka nerve plant, silver net plant).
Mosaic plant Fittonia albivenis Verschaffeltii Group aka nerve plant, silver net plant
Lá May Mắn (Mosaic plant Fittonia albivenis Verschaffeltii Group aka nerve plant, silver net plant).

 


Xem thêm các phần khác của sách

Trả lời

0988110300
chat-active-icon