Thư mục: Chi Neoregelia

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Neoregelia bằng hình ảnh

Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng Chúng mình sẽ cập nhật cơ […]

[Ebook Việt Hoá] What’s wrong with my houseplant?: Neoregelia (Neoregelia carolinae)

Biên tập: Dũng Cá Xinh Người dịch: Huyền Nguyễn ENGLISH These bromeliads are grown primarily for their very showy and colorful foliage. Neorege- lia carolinae is the most commonly cultivated species. Plants are 2 feet wide and half as tall, flat-topped, with a rosette of 1.5-inch-wide, 12-inch-long, strap-shaped leaves striped like ribbon candy with creamy white. […]

[Ebook Việt Hoá] The indestructible houseplant – Bromeliads

You can find bromeliads that take up a big chunk of space, but Vriesea fenestralis, cryptanthus, and Quesnelia marmorata remain small, while air plant Tillandsia xerographica (the curly silver number) doesn’t even need a container.

Nguồn: Sách tiếng Anh bản cứng: The indestructible houseplant: 200 beautiful plants that everyone can grow – Tovah Martin Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 10/2021) Dịch: Quỳnh Nhi English My nephew is murder on houseplants. He means well, I’m sure. I have a photo of Ben as a wee tyke eagerly aiming a watering […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Blushing Bromeliad (Neoregelia carolinae)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Blushing Bromeliad: Neoregelia carolinae Sometimes known as Nidularium meyendorffii, this vase-forming bromeliad forms a wide rosette of strap-like, glossy, bright-green leaves with pointed tips. It flowers […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Fingernail Plant (Neoregelia spectabilis)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Fingernail Plant: Neoregelia spectabilis This has narrow, shiny-green leaves with crimson tips. The upper sides often have red flecks, while the undersides are ash-gray and banded. […]

[Ebook Việt Hoá] The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant: Blushing bromeliad

Nguồn: Ebook The Kew Gardener’s Guide to: Growing houseplant – Kay Maguire Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Happy Nguyen English BROMELIAD Blushing bromeliad Neoregelia carolinae f. tricolor One of the most dazzling house plants, this sprawling bromeliad has a flat, open rosette of yellow-striped leaves that blush bright red at the centre when it […]

Mẹo chăm sóc cây Dứa Cảnh (cây thuộc chi Neoregelia)

Dứa Cảnh, trong đó có rất nhiều loài và giống, là những cây dứa yêu thích của tôi. Lý do tại sao bạn hỏi? Tôi yêu chúng vì những tán lá nổi bật với khá nhiều màu sắc và hoa văn. Tôi đã trồng chúng ngoài trời trong khu vườn Santa Barbara của mình và […]

0988110300
chat-active-icon