[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – EMERALD RIPPLE (Peperomia caperat ‘Eden Rosso’)


Xem thêm các phần khác của sách

English

EMERALD RIPPLE

BOTANICAL NAME

  • Peperomia caperat ‘Eden Rosso’

The heavily corrugated leaves make this a unique plant. These leaves are held up on reddish-pink stems, adding to the charm. It may send up thin white flower stalks, which are interesting but not showy. Keep it in a warm area, and because it prefers high humidity, it is a good choice for a terrarium.

LIGHT PREFERENCE

A medium light is best, but this plant can handle low light as well. It also will grow well under electric lights.

WATERING

Plant in a well-drained potting medium, making sure the plant is never standing in water. Place on a pebble tray to raise the humidity.

FLOWER

The flowers are thin white spikes that resemble tiny rattails. The plant is mostly grown for its foliage.

SIZE

It can reach 8 to 10 inches (20.3 to 25.4 cm) tall.

PROPAGATION

Leaf cuttings can be taken and rooted in moist potting medium. Also, single leaves with a small amount of petiole left on can be potted in a moist medium with one-half of the leaf sticking out of the mix.

EMERALD RIPPLE (Peperomia caperat ‘Eden Rosso’)
EMERALD RIPPLE (Peperomia caperat ‘Eden Rosso’)

Tiếng Việt

CÂY TRƯỜNG SINH (EMERALD RIPPLE)

TÊN THỰC VẬT

  • Peperomia caperat ‘Eden Rosso’

Những chiếc lá gợn sóng dày đặc khiến đây trở thành một loại cây độc đáo. Những chiếc lá gắn với thân cây có màu hồng đỏ càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ của chúng. Cây có thể cho ra những cuống hoa mỏng màu trắng trông rất thú vị nhưng không sặc sỡ. Đặt cây trong một khu vực ấm áp bởi vì cây ưa độ ẩm cao, một lựa chọn tốt cho hồ cạn. 

ÁNH SÁNG

Ánh sáng trung bình là tốt cho cây nhất, nhưng cây này cũng có thể chịu ánh sáng yếu. Nó cũng sẽ phát triển tốt dưới ánh đèn điện.

NƯỚC

Trồng cây trong bầu thoát nước tốt, đảm bảo cây không bao giờ bị đọng nước. Đặt chậu trên khay đá cuội để tăng độ ẩm.

HOA

Những bông hoa là những gai mỏng màu trắng giống như những chiếc đuôi chuông nhỏ. Cây chủ yếu được trồng để lấy lá.

KÍCH THƯỚC

Cây có thể cao từ 8 đến 10 inch (20,3 đến 25,4 cm).

NHÂN GIỐNG

Có thể đem giâm lá và trồng vào giá thể ẩm. Ngoài ra, có thể trồng những chiếc lá đơn với một ít cuống lá trong môi trường đất ẩm sao cho nửa lá nhô ra khỏi hỗn hợp trồng.

EMERALD RIPPLE (Peperomia caperat ‘Eden Rosso’)
CÂY TRƯỜNG SINH (Peperomia caperat ‘Eden Rosso’)

Xem thêm các phần khác của sách

Xem thêm các bài viết khác TẠI ĐÂY!!!

0988110300
chat-active-icon