[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – SHOOTING STAR HOYA (Hoya multiflora)

 

Xem thêm các phần khác của sách

English

SHOOTING STAR HOYA

BOTANICAL NAME

  • Hoya multiflora

Unlike many other hoyas, the shooting star is not a succulent. The leaves are thin and dark green. It does have pendulous stems and makes for a great hanging basket.The beautiful white-and-yellow flowers that resemble shooting stars may appear more than once in the year. This is an easy plant to grow and bloom.

LIGHT PREFERENCE

Bright light is needed to form flowers. A south or west window is best.

WATERING

Because this isn’t a succulent, it will need more water than its other family members. Plant in a well-drained potting medium, and keep it evenly moist.

FLOWER

The clusters of white flowers resemble small shooting stars with yellow tails. As with most flowers of the hoya family, the nectar is excessive and drips off the tips of the flowers. With that in mind, place your plant where it won’t drip on furniture or rugs.

SIZE

The stems may reach 4 to 5 feet (1.2 to 1.5 m), but they can be trimmed to keep the plant smaller.

PROPAGATION

Propagate from tip cuttings in moist potting medium.

SHOOTING STAR HOYA (Hoya multiflora)
SHOOTING STAR HOYA (Hoya multiflora)

Tiếng Việt

CẨM CÙ NHIỀU HOA (SHOOTING STAR HOYA)

TÊN THỰC VẬT

  • Hoya multiflora

Không giống như nhiều giống khác, đây không phải là một loài mọng nước. Lá cây mỏng và có màu xanh đậm. Chúng có thân rủ xuống và là một giỏ treo tuyệt vời. Những bông hoa màu trắng và vàng tuyệt đẹp giống như những ngôi sao băng, cây có thể ra hoa nhiều hơn một lần trong năm. Đây là một loại cây dễ trồng và dễ ra hoa.

ÁNH SÁNG

Cần có ánh sáng rực rỡ để cây ra hoa. Cửa sổ hướng Nam hoặc hướng Tây là vị trí tốt nhất.

NƯỚC

Bởi vì đây không phải là loại mọng nước, cây sẽ cần nhiều nước hơn các loài khác trong họ. Trồng cây trong bầu thoát nước tốt, giữ ẩm đều. 

HOA

Những cụm hoa màu trắng giống như những ngôi sao băng nhỏ có đuôi màu vàng. Như với hầu hết các loài hoa thuộc họ Hoya, mật hoa quá nhiều và nhỏ giọt ra khỏi đầu hoa. Vì thế, hãy đặt cây của bạn sao cho nó không nhỏ mật trên đồ nội thất hoặc thảm.

KÍCH THƯỚC

Thân cây có thể dài từ 4 đến 5 feet (1,2 đến 1,5 m), nhưng chúng có thể được cắt tỉa để giữ cho cây nhỏ hơn.

NHÂN GIỐNG

Nhân giống bằng cách giâm cành trong bầu ẩm.

SHOOTING STAR HOYA (Hoya multiflora)
CẨM CÙ NHIỀU HOA (Hoya multiflora)

Xem thêm các phần khác của sách

Trả lời

0988110300
chat-active-icon