[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – PHILODENDRON MOONLIGHT

5/5 - (10 bình chọn)
 

Xem thêm các phần khác của sách

English

PHILODENDRON MOONLIGHT

The bright chartreuse of this plant’s leaves glows in a medium- to low-light spot in the home.This self-heading philodendron does not vine, so stays a reasonable size for the home situation.The large leaves start out a bright yellow, but fade to a darker green on the older leaves at the bottom of the plant.

LIGHT PREFERENCE

A medium light ensures you will have bright yellow leaves and good growth. An east or west window would be best. If it receives too much light, the leaves will bleach out and not have the best color.

WATERING

Philodendrons like to be evenly moist, neither too wet nor too dry.

FLOWER

Philodendrons produce a finger-like spadix surrounded by a spathe, but most likely will not bloom in the home.

SIZE

They may grow up to 2 feet (0.6 m) or more and equally that wide.

PROPAGATION

Take stem cuttings, and start in a moist potting medium.

CULTIVARS

Other colors have been hybridized and include orange and variegated leaves.

  • Philodendron ‘PRINCE OF ORANGE’ – A hybrid with dark, rust-colored new growth and medium-green older leaves.
  • Philodendron ‘AUTUMN’ – The new growth on this plant is a dark russet color that fades to a green.
  • Philodendron ‘PINK PRINCESS’ – A newer variety with dark burgundy leaves splashed with bright pink splotches. This plant will vine and can be grown on a pole.
PHILODENDRON MOONLIGHT
PHILODENDRON MOONLIGHT
Philodendron ‘AUTUMN’
Philodendron ‘AUTUMN’
Philodendron ‘PINK PRINCESS’
Philodendron ‘PINK PRINCESS’
Philodendron ‘PRINCE OF ORANGE’
Philodendron ‘PRINCE OF ORANGE’

Tiếng Việt

TRẦU BÀ ĐẾ VƯƠNG CẨM THẠCH (PHILODENDRON MOONLIGHT)

Màu sắc tươi sáng của lá cây này khiến nó có thể phát sáng ở nơi có ánh sáng trung bình đến ánh sáng yếu trong nhà. Cây tự hướng này không phải là cây nho, vì vậy hãy giữ một kích thước hợp lý phù hợp với điều kiện trong nhà. Các lá già ở dưới cùng của thân cây chuyển dần sang màu xanh đậm. 

ÁNH SÁNG

Đặt cây ở nơi có ánh sáng trung bình để đảm bảo lá cây có màu vàng tươi và phát triển tốt. Cửa sổ phía Đông hoặc phía Tây sẽ là phù hợp nhất. Nếu tiếp nhận quá nhiều ánh sáng, lá sẽ bị tẩy trắng và không có màu sắc đẹp.

NƯỚC

Loài này ưa ẩm đều, không quá ướt cũng không quá khô.

HOA

Cây cho ra những bông hoa giống như ngón tay được bao quanh bởi một cái vòi, nhưng rất có thể cây sẽ không ra hoa khi được trồng trong nhà.

KÍCH THƯỚC

Chúng có thể cao và rộng tới 2 feet (0,6 m) hoặc hơn.

NHÂN GIỐNG

Giâm cành và trồng trong bầu đất ẩm.

GIỐNG CÂY TRỒNG

Cây với nhiều màu khác nhau đã được lai tạo, trong đó có màu cam, lá có màu loang lổ.

  • Trầu Bà ‘PRINCE OF ORANGE’ – Một giống lai mới sẫm màu, màu gỉ sắt và các lá già có màu xanh lục.
  • Trầu Bà ‘AUTUMN’ – Loại cây mới này có hoa màu hồng sẫmc sau đó nhạt dần thành màu xanh lục.
  • Trầu Bà ‘PINK PRINCESS’ – Một giống mới với những chiếc lá màu đỏ tía sẫm nổi bật với những đốm màu hồng sáng. Cây này sẽ leo và có thể được trồng trên một sào.
PHILODENDRON MOONLIGHT
TRẦU BÀ ĐẾ VƯƠNG CẨM THẠCH (PHILODENDRON MOONLIGHT)
Philodendron ‘AUTUMN’
Trầu Bà ‘AUTUMN’
Philodendron ‘PINK PRINCESS’
Trầu Bà ‘PINK PRINCESS’
Philodendron ‘PRINCE OF ORANGE’
Trầu Bà ‘PRINCE OF ORANGE’

Xem thêm các phần khác của sách

Trả lời

0988110300
chat-active-icon