[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – BIRD’S NEST FERN (Asplenium nidus)

 

Xem thêm các phần khác của sách

English

BIRD’S NEST FERN

BOTANICAL NAME

  • Asplenium nidus

This bright green fern probably does not resemble the picture you have in your mind of a typical fern.The fronds are an entire leaf, with no leaflets on the frond. Instead, the fronds of this fern form a bowl shape that has a “nest” made from a brown fuzzy substance from which arise the new fronds. As the fronds form, the round shape of the unfurling fronds look like small “eggs” in the “nest.” It’s a beautiful fern with an unusual shape.

LIGHT PREFERENCE

Place this fern in a medium light. An east window would be best, but they will grow in a north window as well.

WATERING

Keep this fern evenly moist, never allowing it dry out completely. Keep it out of standing water and raise the humidity by setting it on a pebble tray.Water around the edge of the pot, never in the center of the “nest” as it may rot the plant.

FLOWER

Ferns do not produce flowers.

SIZE

These ferns get quite large in their native habitats and can grow 4 feet (1.2 m) high and 3 feet (0.9 m) wide in your home if the conditions are favorable.

PROPAGATION

Spores that appear on the back of the fronds can be sown.

CULTIVARS

  • Asplenium nidus ‘VICTORIA’ – A cultivar that has thinner leaves with wavy edges like a fluted piecrust.
  • Asplenium nidus ‘CRISPY WAVE’ – This cultivar has leaves that are entirely wavy, not just along the edges like the ‘Victoria’.
BIRD’S NEST FERN (Asplenium nidus)
BIRD’S NEST FERN (Asplenium nidus)
Asplenium nidus ‘CRISPY WAVE’
Asplenium nidus ‘CRISPY WAVE’
Asplenium nidus ‘VICTORIA’
Asplenium nidus ‘VICTORIA’

Tiếng Việt

LAN TỔ ĐIỂU (BIRD’S NEST FERN)

TÊN THỰC VẬT

  • Asplenium nidus

Loài cây tươi sáng này có lẽ không giống với hình ảnh bạn nghĩ về một loài Dương Xỉ điển hình. Thay vào đó, các lá của cây này tạo thành hình cái bát trông giống như “tổ chim” được làm từ chất mờ màu nâu từ đó mọc ra các lá mới. Khi những chiếc lá hình thành, hình tròn của những chiếc lá đang bung ra trông giống như những “quả trứng” nhỏ trong “cái tổ”. Đó là một loài Dương Xỉ đẹp với hình dạng khác lạ.

ÁNH SÁNG

Đặt cây ở nơi có ánh sáng trung bình. Cửa sổ hướng Đông sẽ là tốt nhất, nhưng chúng cũng sẽ phát triển tốt ở cửa sổ hướng Bắc.

NƯỚC

Giữ ẩm đều cho cây, không bao giờ để cây bị khô hoàn toàn. Tránh để nước đọng và tăng độ ẩm bằng cách đặt chậu cây trên một khay đá cuội. Tưới nước xung quanh mép chậu, không bao giờ tưới vào giữa “tổ” vì điều này có thể làm thối cây. 

HOA

Cây không ra hoa.

KÍCH THƯỚC

Những cây Dương Xỉ này khá lớn trong môi trường sống bản địa của chúng, nếu có điều kiện thuận lợi, cây có thể cao 4 foot (1,2 m) và rộng 3 foot (0,9 m) khi trồng trong nhà.

NHÂN GIỐNG

Mầm cây xuất hiện trên mặt sau của lá có thể được gieo.

GIỐNG CÂY TRỒNG

  • Lan Tổ Điểu ‘VICTORIA’ – Một giống cây trồng có lá mỏng với các cạnh lượn sóng giống như một lớp vỏ mỏng.
  • Lan Tổ Điểu ‘CRISPY WAVE’ – Giống cây này có lá hoàn toàn lượn sóng, không chỉ dọc theo các cạnh như ‘Victoria’.
BIRD’S NEST FERN (Asplenium nidus)
LAN TỔ ĐIỂU (Asplenium nidus)
Asplenium nidus ‘CRISPY WAVE’
Lan Tổ Điểu ‘CRISPY WAVE’
Asplenium nidus ‘VICTORIA’
Lan Tổ Điểu ‘VICTORIA’

Xem thêm các phần khác của sách

Trả lời

0988110300
chat-active-icon