[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – Lisa Eldred Steinkopf – FIRE FLASH SPIDER PLANT (Chlorophytum amaniense ‘Fire Flash’)

5/5 - (10 bình chọn)
 

Xem thêm các phần khác của sách

English

FIRE FLASH SPIDER PLANT

BOTANICAL NAME

  • Chlorophytum amaniense ‘Fire Flash’

This colorful relative of the much-loved spider or airplane plant in no way resembles its cousin.Vibrant orange petioles hold up dark-green leaves, providing a beautiful contrast.

LIGHT PREFERENCE

To keep its bright orange color, it needs a medium-light situation as in an east window. In general, this is a houseplant that will thrive on less light rather than more, a trait it shares with the peace lily (or spathiphyllum).Too much light will cause the foliage to look bleached and pale.

WATERING

Keep the ‘Fire Flash’ evenly moist. It prefers water without fluoride as fluoride will burn the tips of the plants.

FLOWER

The white flowers, resembling those of the spider plant, appear on a short stalk that arises from the middle of the plant. If left on the plant, it will produce seedpods; when they open and fall into the container, they will sprout new babies.

PROPAGATION

Collect the seeds after blooming and sow in a moist medium, or wait for the seeds to sprout in the container and pot up the babies individually.

FIRE FLASH SPIDER PLANT (Chlorophytum amaniense ‘Fire Flash’)
FIRE FLASH SPIDER PLANT (Chlorophytum amaniense ‘Fire Flash’)

Tiếng Việt

LỤC THẢO TRỔ (FIRE FLASH SPIDER PLANT)

TÊN THỰC VẬT

  • Chlorophytum amaniense ‘Fire Flash’

Đây là loài cây sặc sỡ cùng họ với cỏ Lan Chi và các loài không khí được nhiều người yêu thích, tuy nhiên chúng không giống với họ hàng của chúng một chút nào. Cuống lá màu cam to nổi lên những chiếc lá màu xanh đậm, mang đến một sự tương phản tuyệt đẹp. 

ÁNH SÁNG

Để giữ được màu cam sáng, cây cần có điều kiện ánh sáng trung bình như trong cửa sổ hướng Đông. Nhìn chung, đây là loại cây trồng trong nhà sẽ phát triển mạnh khi ít ánh sáng, một đặc điểm của nó giống với cây Huệ Hòa Bình (spathiphyllum). Quá nhiều ánh sáng sẽ làm cho tán lá bị tẩy trắng và nhợt nhạt.

NƯỚC

Giữ ẩm đều cho cây, chú ý rằng loài cây này ưa nước không chứa flo vì flo sẽ làm cháy ngọn cây.

HOA

Những bông hoa màu trắng, giống như hoa của cỏ Lan Chi, xuất hiện trên những nhánh cây mọc từ thân chính. Hoa để lâu sẽ sinh ra hạt, khi chúng nứt ra và rơi vào chậu cây, chúng sẽ mọc ra những mầm non mới.

NHÂN GIỐNG

Thu hạt sau khi nở và gieo vào môi trường ẩm, hoặc đợi hạt nảy mầm trong chậu và ươm từng cây con.

FIRE FLASH SPIDER PLANT (Chlorophytum amaniense ‘Fire Flash’)
LỤC THẢO TRỔ (Chlorophytum amaniense ‘Fire Flash’)

Xem thêm các phần khác của sách

Trả lời

0988110300
chat-active-icon