[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – RADIATOR PLANT (Peperomia maculosa)

5/5 - (10 bình chọn)
 

Xem thêm các phần khác của sách

English

RADIATOR PLANT

BOTANICAL NAME

  • Peperomia maculosa

The dark green, thick, leathery leaves make this an attractive plant. It prefers to be a bit pot-bound, so do not over-pot it.

LIGHT PREFERENCE

A medium light from an east or west window is preferred, but the low light of a north window works as well.

WATERING

Do not overwater this plant. Its thick succulent leaves hold water. If placed in low light, less water will be needed.

FLOWER

This plant is grown for its foliage.

SIZE

The radiator plant will stay under 10 inches (25.4 cm).

PROPAGATION

Propagate from cuttings.

RADIATOR PLANT (Peperomia maculosa)
RADIATOR PLANT (Peperomia maculosa)

Tiếng Việt

CÂY TRƯỜNG SINH (RADIATOR PLANT)

TÊN THỰC VẬT

  • Peperomia maculosa

Những chiếc lá xanh đậm, dày và nhiều lông làm cho loài cây này trở thành một loài cây hấp dẫn. Cây nên được trồng trong chậu thấp.

ÁNH SÁNG

Nên đặt cây ở nơi có ánh sáng trung bình tại cửa sổ phía Đông hoặc phía Tây, nhưng cũng có thể đặt cây ở nơi có ánh sáng yếu như cửa sổ phía Bắc.

NƯỚC

Không tưới quá nhiều nước quá nhiều bởi những chiếc lá dày mọng nước của nó giữ được nước. Nếu đặt cây ở nơi thiếu ánh sáng, nó sẽ cần ít nước hơn.

HOA

Loại cây này được trồng để lấy lá.

KÍCH THƯỚC

Cây cao dưới 10 inch (25,4 cm).

NHÂN GIỐNG

Nhân giống bằng phương pháp giâm cành.

RADIATOR PLANT (Peperomia maculosa)
CÂY TRƯỜNG SINH (Peperomia maculosa)

Xem thêm các phần khác của sách

Trả lời

0988110300
chat-active-icon