[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – QUEEN’S TEARS, FRIENDSHIP PLANT (Billbergia nutans)


Xem thêm các phần khác của sách

English

QUEEN’S TEARS, FRIENDSHIP PLANT

BOTANICAL NAME

  • Billbergia nutans

This epiphytic bromeliad is perfect for a bright window in the house. It produces flowers on long, drooping stems.This plant is most often sold growing in pots filled with coarse medium, such as that used for orchids. But they would be equally happy mounted on a piece of wood. Do not fertilize these plants, as it may cause the leaves to turn only green and lose their beautiful coloring. It produces plenty of offsets that are easily shared, giving it the name “friendship plant”.

LIGHT PREFERENCE

Give it plenty of light in the house. It needs at least a medium light to bloom.

WATERING

Pour water into the vase of leaves, letting the overflow wet the medium. Empty it often and refill with fresh water to ensure there are no stains from water additives on the leaves. Stagnant water may also lead to disease.

SIZE

They range in size from 8 to 36 inches (20.3 to 91.4 cm) tall, depending on the species.

PROPAGATION

Billbergias send out offsets readily, and they can be separated and potted up or mounted individually.

QUEEN’S TEARS, FRIENDSHIP PLANT (Billbergia nutans)
QUEEN’S TEARS, FRIENDSHIP PLANT (Billbergia nutans)

Tiếng Việt

CÂY TÌNH BẠN (QUEEN’S TEARS, FRIENDSHIP PLANT)

TÊN THỰC VẬT

  • Billbergia nutans

Loài biểu sinh này rất thích hợp để trồng tại một cửa sổ sáng trong nhà. Loại cây này ra hoa trên thân dài và rủ xuống. Cây thường được bán nhiều nhất khi trồng trong chậu giống như hoa Lan. Nhưng chúng sẽ sinh trưởng đều khi được gắn trên một mảnh gỗ. Không bón phân cho những cây này vì có thể làm cho lá chuyển sang màu xanh và không đẹp. Nó tạo ra nhiều chồi mà có thể dễ dàng nhân giống, vì thế nó có cái tên “cây tình bạn”.

ÁNH SÁNG

Cung cấp cho cây nhiều ánh sáng. Để có thể nở hoa, cây cần ít nhất là ánh sáng trung bình.

NƯỚC

Đổ nước vào bình lá, để nước tràn làm ướt bình vừa phải. Đổ sạch thường xuyên và làm đầy lại bằng nước ngọt để đảm bảo không có chất phụ gia trên lá. Nước đọng trên lá cũng có thể dẫn đến bệnh tật.

KÍCH THƯỚC

Cây cao từ 8 đến 36 inch (20,3 đến 91,4 cm), tùy thuộc vào loài.

NHÂN GIỐNG

 Cây này cho ra các chồi con, chúng có thể được tách ra và trồng trong cùng chậu hoặc trồng riêng lẻ.


Xem thêm các phần khác của sách

Xem thêm các bài viết khác TẠI ĐÂY!!!

0988110300
chat-active-icon