[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – HEARTLEAF PHILODENDRON (Philodendron hederaceum)

5/5 - (10 bình chọn)
 

Xem thêm các phần khác của sách

English

HEARTLEAF PHILODENDRON

BOTANICAL NAME

  • Philodendron hederaceum

The heartleaf philodendron is undeniably the most loved houseplant of all time. The heart-shaped leaves and ease of care account for its popularity. Many a window has been framed by this endearing vine.The newer cultivars have kept its popularity high.

LIGHT PREFERENCE

This philodendron can survive in low light but will thrive in medium light, such as an east or west window.

WATERING

This is a forgiving plant if it dries out, but it prefers to be kept evenly moist. It does not want to be wet, though.

FLOWER

It is grown for its foliage.

SIZE

This trailing plant can get quite long, but it can be kept bushy by trimming some of the stems back to the soil line. New shoots will emerge.

PROPAGATION

Take stem tip cuttings and pot in a moist potting medium.

CULTIVARS

  • Philodendron ‘LEMON LIME’ – Bright green leaves.
  • Philodendron ‘BRASIL’ – Dark green leaves with bright green stripes.
  • Philodendron BRANDTIANUM – Gray leaves with dark green veins.
HEARTLEAF PHILODENDRON (Philodendron hederaceum)
HEARTLEAF PHILODENDRON (Philodendron hederaceum)
Philodendron BRANDTIANUM
Philodendron BRANDTIANUM
Philodendron ‘BRASIL’
Philodendron ‘BRASIL’
Philodendron ‘LEMON LIME’
Philodendron ‘LEMON LIME’

Tiếng Việt

CÂY TRẦU BÀ LÁ TIM (HEARTLEAF PHILODENDRON)

TÊN THỰC VẬT

  • Philodendron hederaceum

Không thể phủ nhận cây Trầu Bà lá tim là loại cây trồng trong nhà được yêu thích nhất mọi thời đại. Những chiếc lá hình trái tim và dễ chăm sóc là nguyên nhân khiến loài cây này trở nên phổ biến. Nhiều khung cửa sổ đã được tô điểm bởi loài đáng mến này. Các giống cây trồng mới cũng đã có được sự ưa chuộng rộng rãi của người yêu cây. 

ÁNH SÁNG

Loài Trầu Bà này có thể tồn tại trong ánh sáng yếu nhưng sẽ phát triển mạnh trong ánh sáng trung bình, chẳng hạn như tại cửa sổ phía Đông hoặc phía Tây.

NƯỚC

Đây là loại cây có khả năng chịu hạn nhưng chúng nên được giữ ẩm đều. Tuy nhiên, đừng để bầu đất quá ướt. 

HOA

Cây được trồng để ra lá.

KÍCH THƯỚC

Loại cây này có thể mọc khá dài, nhưng bạn có thể giúp cây bớt rậm rạp bằng cách cắt tỉa một số thân cây và cắm xuống bầu đất, chồi mới sẽ xuất hiện.

NHÂN GIỐNG

Lấy cành đem giâm và trồng vào bầu ẩm.

GIỐNG CÂY TRỒNG

  • Trầu Bà ‘LEMON LIME’ – Những chiếc lá xanh tươi.
  • Trầu Bà ‘BRASIL’ – Lá xanh đậm có sọc xanh sáng.
  • Trầu Bà BRANDTIANUM – Lá xám với những đường gân xanh đậm.
HEARTLEAF PHILODENDRON (Philodendron hederaceum)
TRẦU BÀ LÁ TIM (Philodendron hederaceum)
Philodendron BRANDTIANUM
Philodendron BRANDTIANUM
Philodendron ‘BRASIL’
Philodendron ‘BRASIL’
Philodendron ‘LEMON LIME’
Philodendron ‘LEMON LIME’

Xem thêm các phần khác của sách

Trả lời

0988110300
chat-active-icon