[Ebook Việt Hoá] Cây trồng trong nhà: Hướng dẫn chọn và chăm sóc cây trồng trong nhà – Lisa Eldred Steinkopf – III – Tưới nước (Tưới nước)

5/5 - (9 bình chọn)

 

 

English

Watering practices are the biggest killer of plants

Watering practices are the biggest killer of plants. Of course, the environment the plant is residing in makes a difference: the light the plant receives, the temperature of the home, and the humidity all play a part in the watering regime. It is recommended to practice checking your plants on a schedule.

The best way to check your houseplant for moisture is to stick your finger into the potting medium. If it is moist at the first or second knuckle, put the watering can down. If it is dry, then give it a good drink. Keeping it consistently moist is a better practice.

Every plant has different water needs, but the technique is the same for all. Giving your plant just a little water, hoping you don’t overwater your plant, is not the correct way to water. Water every plant until water runs out the bottom of the pot. Make sure to water all the way around the pot, not consistently in one spot every time. This ensures that the whole rootball is well moistened. The key to thorough watering is the amount of time that passes before you water again. The point is, every plant is different, and each one needs to be checked individually to see if it needs water.

Tiếng Việt

Tưới nước là tác nhân gây hại lớn nhất cho cây trồng

Tưới nước là tác nhân gây hại lớn nhất cho cây trồng. Tất nhiên, môi trường mà cây đang sinh sống cũng tạo ra sự khác biệt: ánh sáng mà cây nhận được, nhiệt độ trong nhà và độ ẩm đều đóng một vai trò trong chế độ tưới nước. Bạn nênkkiểm tra cây của bạn theo lịch trình cụ thể.

Cách tốt nhất để kiểm tra độ ẩm của cây trồng trong nhà là dùng ngón tay chọc vào ruột bầu. Nếu thấy ẩm ở đốt ngón tay thứ nhất hoặc thứ hai, hãy đặt bình tưới xuống. Nếu cảm thấy đốt ngón tay khô thì hãy tưới nước. 

Mỗi loại cây có nhu cầu nước khác nhau, nhưng kỹ thuật gần như là giống nhau cho tất cả. Chỉ cho cây một lượng nước vừa đủ, không tưới quá nhiều nước cho cây, không phải là cách tưới đúng. Tưới nước cho từng cây cho đến khi cạn nước dưới đáy chậu. Đảm bảo tưới đều khắp chậu, không nên tưới liên tục vào một chỗ mỗi lần. Điều này đảm bảo rằng toàn bộ rễ cây được giữ ẩm. Chìa khóa để tưới nước kỹ là khoảng thời gian trôi qua trước khi bạn tưới lại thêm lần nữa. Vấn đề là, mỗi loại cây đều khác nhau, và mỗi cây cần được kiểm tra để xem nó có cần nước hay không.

Trả lời

0988110300
chat-active-icon