[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – CREEPING FIG (Ficus pumila)

5/5 - (10 bình chọn)
 

Xem thêm các phần khác của sách

English

CREEPING FIG

BOTANICAL NAME

  • Ficus pumila

These sprawling, small-leaved plants are perfect for covering a moss-stuffed topiary. The crinkled leaves come in dark green or white and green, and are often used as a groundcover in warm climates. Because of its thin leaves, it needs high humidity, so quite often you will find this creeper in a terrarium.

LIGHT PREFERENCE

Give it a low to medium light for the dark-green varieties. If the plant is variegated, it will need a brighter light to keep its variegation.

WATERING

Never let this plant dry out. It will drop leaves and may not recover. Do not let it stand in water, but keep it moist. Because it has thin leaves, it needs high humidity, so place it on a pebble tray.

FLOWER

This vine will rarely flower in the house.

SIZE

These vines grow almost flat to the surface of the medium but may spread many feet. Keep it pruned to control the size.

PROPAGATION

Take stem cuttings and insert in a moist potting medium.

CULTIVARS

  • OAK LEAF CREEPING FIG (FICUS PUMILA ‘QUERCIFOLIA’) – This small cultivar has leaves shaped like oak leaves, thus the Quercifolia name (Quercus is the genus name for oak trees). This tiny plant is quite often used as a fairy garden groundcover.
  • VARIEGATED CREEPING FIG (FICUS PUMILA ‘SNOWFLAKE’) – This cultivar has a green leaf with white edges.
CREEPING FIG (Ficus pumila)
CREEPING FIG (Ficus pumila)
FICUS PUMILA ‘SNOWFLAKE’
FICUS PUMILA ‘SNOWFLAKE’
FICUS PUMILA ‘QUERCIFOLIA’
FICUS PUMILA ‘QUERCIFOLIA’

Tiếng Việt

CÂY SUNG THẰN LẰN (CREEPING FIG)

TÊN THỰC VẬT

  • Ficus pumila

Những loại cây lá nhỏ có sắc màu rực rỡ này rất thích hợp để che phủ một cây cảnh đầy rêu. Loài cây với các lá nhăn nheo có màu xanh đậm hoặc trắng và xanh lục này thường được sử dụng làm lớp phủ mặt đất ở những vùng có khí hậu ấm áp. Bởi vì lá mỏng, cây cần độ ẩm cao, vì vậy bạn sẽ thường xuyên thấy loại cây leo này trong hồ cạn. 

ÁNH SÁNG

Cung cấp cho cây ánh sáng từ thấp đến trung bình. Nếu đây là giống nhiều màu, chúng sẽ cần ánh sáng rực rỡ hơn để giữ màu sắc cho cây.

NƯỚC

Không bao giờ để cây bị khô bởi cây sẽ rụng lá và có thể không hồi phục. Đừng để cây đọng trong nước, nhưng hãy giữ ẩm cho chúng. Vì cây có lá mỏng, cần độ ẩm cao nên bạn hãy đặt nó trên khay đá cuội ẩm. 

HOA

Cây sẽ hiếm khi ra hoa trong nhà.

KÍCH THƯỚC

Những cây dây leo này mọc gần như phẳng trên bề mặt của môi trường nhưng có thể lan rộng ra nhiều phía. Bạn hãy cắt tỉa để kiểm soát kích thước của cây.

NHÂN GIỐNG

Lấy cành đem giâm, sau đó trồng vào bầu đất ẩm.

GIỐNG CÂY TRỒNG

  • SUNG THẰN LẰN LÁ SỒI (‘QUERCIFOLIA’) – Giống cây nhỏ này có lá hình dáng giống như lá sồi, do đó có tên Quercifolia (Quercus là tên chi của cây Sồi). Loại cây nhỏ bé này thường được trồng như một lớp phủ trên mặt đất trong vườn.
  • SUNG THẰN LẰN NHIỀU MÀU (‘SNOWFLAKE’) – Giống cây trồng này có lá màu xanh lục với các cạnh màu trắng.
CREEPING FIG (Ficus pumila)
CÂY SUNG THẰN LẰN (Ficus pumila)
FICUS PUMILA ‘SNOWFLAKE’
CÂY SUNG THẰN LẰN ‘SNOWFLAKE’
FICUS PUMILA ‘QUERCIFOLIA’
CÂY SUNG THẰN LẰN ‘QUERCIFOLIA’

 


Xem thêm các phần khác của sách

Trả lời

0988110300
chat-active-icon