[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – MOTH ORCHID (Phalaenopsis)

 

Xem thêm các phần khác của sách

English

MOTH ORCHID

BOTANICAL NAME

  • Phalaenopsis

Moth orchids were once only attainable to the wealthy. Tissue culture has made this gorgeous plant available to almost everyone.The cultivars and flower colors are endless and more are being hybridized every day.The only color they don’t come in is blue. If you see the blue ones for sale, they have been sprayed with vegetable dye and succeeding generations of flowers will be snow white.The best part is how easy they are to bring into bloom again.

LIGHT PREFERENCE

Moth orchids need a medium to bright light to produce flowers. An east or west window is best.

WATERING

Take your plant to the sink, and remove it from the decorative pot or sleeve. Run water through the actual pot, and then allow it to drain. Return to the decorative pot and to the spot it was growing. If water gets in the middle of the leaves, make sure to blot it out with a paper towel, as standing water may rot the plant.

FLOWER

Once the flower stalk has appeared, the plant can be moved to any spot, because they don’t need the same light to continue to bloom.The flowers can last for months as long as the plant isn’t allowed to dry out or stand in water.When the flowers fade, cut off the stem at the base to allow the plant to put all its energy into growing and making a bigger and better display of flowers the next year. If you cut the stem above the second node (swollen area on the stem), it may send out another display of flowers.

SIZE

The plant itself is usually 6 to 8 inches (15.2 to 20.3 cm) tall and approximately 12 inches (30.5 cm) wide. The flower stems will rise above the plants 24 to 30 inches (61 to 76.2 cm). There are also miniature moth orchids only a few inches high.

PROPAGATION

Occasionally, small plantlets called keikis appear on the flower stem at the nodes. Care for the plant as usual, allowing the small plantlets to grow larger. When they have roots a few inches long, cut from the parent and pot individually.

MOTH ORCHID (Phalaenopsis)
MOTH ORCHID (Phalaenopsis)

Tiếng Việt

LAN HỒ ĐIỆP (MOTH ORCHID)

TÊN THỰC VẬT

  • Phalaenopsis

Lan Hồ Điệp đã từng chỉ phù hợp cho những người giàu có. Việc nuôi cấy mô đã giúp loài cây tuyệt đẹp này trở nên phổ biến với hầu hết mọi người. Các giống cây trồng và màu sắc hoa rất đa dạng và nhiều loài khác nhau đang được lai tạo mỗi ngày. Màu duy nhất mà chúng không có là màu xanh lam. Nếu bạn thấy những bông hoa màu xanh được rao bán, chúng đã được phun thuốc nhuộm thực vật và các đợt hoa kế tiếp sẽ có màu trắng như tuyết.

ÁNH SÁNG

Lan Hồ Điệp cần ánh sáng trung bình đến sáng mạnh để ra hoa. Cửa sổ hướng Đông hoặc hướng Tây là tốt nhất để trồng cây.

NƯỚC

Mang cây của bạn vào bồn rửa và lấy nó ra khỏi chậu. Cho nước chảy qua bầu đất, sau đó để cho nước thoát ra. Sau đó đặt cây trở lại chậu và đem cây đến vị trí mà nó đang phát triển. Nếu nước lọt vào giữa các lá, hãy dùng khăn giấy thấm bớt nước vì nước đọng có thể làm thối cây. 

HOA

Khi cuống hoa đã xuất hiện, bạn có thể di chuyển cây đến bất kỳ vị trí nào vì chúng không cần ánh sáng mạnh để nở hoa. Hoa có thể nở trong nhiều tháng miễn là cây không bị khô, tàn, hoặc bị đọng nước trong bầu. Khi hoa tàn thì ngắt bỏ phần cuống hoa để cây dồn hết chất dinh dưỡng để phát triển và cho ra lứa hoa to và đẹp hơn vào năm sau. Nếu bạn cắt thân cây phía trên đốt cây thứ hai, nó có thể cho ra một đợt hoa khác.

KÍCH THƯỚC

Cây thường cao từ 6 đến 8 inch (15,2 đến 20,3 cm) và rộng khoảng 12 inch (30,5 cm). Cành hoa sẽ nhô cao hơn cây từ 24 đến 30 inch (61 đến 76,2 cm). Cũng có những loài hoa Lan Hồ Điệp t nhỏ chỉ cao vài inch.

NHÂN GIỐNG

Đôi khi, những cây con được gọi là Keikis xuất hiện trên thân hoa ở các đốt. Chăm sóc cây như bình thường, cho phép các cây con phát triển lớn hơn. Khi chúng có rễ dài vài inch, hãy cắt riêng từng cây khỏi cây mẹ và trồng ra chậu khác.

MOTH ORCHID (Phalaenopsis)
LAN HỒ ĐIỆP (Phalaenopsis)

Xem thêm các phần khác của sách

Trả lời

0988110300
chat-active-icon