[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – NUN ORCHID (Phaius tankervilleae)

 

Xem thêm các phần khác của sách

English

NUN ORCHID

BOTANICAL NAME

  • Phaius tankervilleae

The nun orchid is often seen at garden centers these days and for good reason. It is a terrestrial orchid that is easy to grow in the house. It normally grows in the ground instead of epiphytically like most orchids. The flowers typically appear in January and February, and the hooded flowers resemble a nun’s head covering. When the plant is done flowering, the foliage may look ragged or tired, and at that time may be cut completely down and new fresh foliage will appear. The blooms appear on new shoots the next year. The attractive dark-green leaves appear to have been pleated like a fan.

LIGHT PREFERENCE

Nun orchids need a bright light such as an east or west window.

WATERING

Keep well-watered but not standing in water. Use a coarse potting mix incorporating some orchid bark if possible.

FLOWER

The orchid is named for its flowers, which to some resemble nun’s veils. They bloom on 3- to 4-foot (0.9 to 1.2 m) spikes in the winter months.The flowers are pinkish to peach to burgundy.

SIZE

The foliage is a couple of feet tall, but with the flower spikes, could be up to 4 feet (1.2 m) tall.

PROPAGATION

The clumps can be cut apart and each piece potted up individually.

NUN ORCHID (Phaius tankervilleae)
NUN ORCHID (Phaius tankervilleae)

Tiếng Việt

LAN HẠC ĐÍNH NÂU (NUN ORCHID)

TÊN THỰC VẬT

  • Phaius tankervilleae

Ngày nay, Lan Hạc Đính Nâu thường được nhìn thấy tại các trung tâm làm vườn. Là loài Lan trên cạn, dễ trồng trong nhà, cây thường mọc dưới đất thay vì biểu sinh như hầu hết các loài Lan. Những bông hoa thường xuất hiện vào tháng Giêng và tháng Hai, và những bông hoa trùm đầu giống như chiếc khăn trùm đầu của một nữ tu. Khi cây ra hoa xong, tán lá có thể xơ xác hoặc ủ rũ, lúc đó bạn có thể chặt hoàn toàn thân cây và những tán lá tươi mới sẽ xuất hiện. Những bông hoa sẽ xuất hiện trên chồi mới vào năm sau. Những chiếc lá màu xanh đậm hấp dẫn dường như đã được xếp nếp như một cái quạt.

ÁNH SÁNG

Lan Hạc Đính Nâu cần nơi có ánh sáng rực rỡ như cửa sổ hướng Đông hoặc hướng Tây.

NƯỚC

Tưới nước đầy đủ nhưng không để đọng nước. Sử dụng hỗn hợp bầu thô kết hợp với một ít vỏ cây Phong Lan nếu có thể.

HOA

Phong Lan tên của những bông hoa này, một số giống có màng che mặt của nữ tu. Chúng nở trên các gai dài 3 đến 4 foot (0,9 đến 1,2 m) vào những tháng mùa đông. Hoa có màu hồng phớt đào đến đỏ tía.

KÍCH THƯỚC

Tán lá cao vài feet, nhưng với những gai hoa, có thể cao tới 4 feet (1,2 m).

NHÂN GIỐNG

Các cụm cây có thể được tách rời và trồng ra các chậu khác nhau.

NUN ORCHID (Phaius tankervilleae)
Lan Hạc Đính Nâu (Phaius tankervilleae)

Xem thêm các phần khác của sách

Trả lời

0988110300
chat-active-icon