[Ebook Việt Hóa] Cây trồng trong nhà: Hướng dẫn chọn và chăm sóc cây trồng trong nhà – Lisa Eldred Steinkopf – BISHOP’S CAP CACTUS OR STAR PLANT (Astrophytum ornatum)

5/5 - (9 bình chọn)

 

English

BISHOP’S CAP CACTUS OR STAR PLANT

BOTANICAL NAME

  • Astrophytum ornatum

From above, this cactus has a star shape that appears to spiral a bit. It’s easy to grow, and the white felt scales on the body of the cactus give the plant a unique look. It is globe-shaped as a young plant but elongates with age. Make sure it is growing in a fast-draining medium to avoid rot.

LIGHT PREFERENCE

Give it a bright light such as a south-facing windowsill. If the light level is too low, the cactus will elongate excessively.

WATERING

Do not overwater this plant or allow it to sit in water.Too much water, or watering while the plant is sitting in a colder area, such as a windowsill, will cause the cactus to rot.

FLOWER

A pale yellow flower appears at the tip of this cactus but may not do so in the home environment.

SIZE

With age, it can become as tall as 30 inches (76.2 cm) or more, but most likely will not reach that size in the house.

PROPAGATION

Propagate by sowing seed (if not from the flowers of another plant, then purchased from a reputable seed supplier).

BISHOP’S CAP CACTUS OR STAR PLANT (Astrophytum ornatum)
BISHOP’S CAP CACTUS OR STAR PLANT (Astrophytum ornatum)

Tiếng Việt

 

Cây Sao

TÊN THỰC VẬT

  • Astrophytum ornatum

Từ trên cao, loại cây xương rồng này có hình ngôi sao. Cây xương rồng rất dễ trồng và những vảy màu trắng trên thân cây xương rồng tạo cho cây một dáng vẻ độc đáo. Nó có hình quả địa cầu, trông như một cây non dù đã sống lâu năm. Hãy đảm bảo rằng nó đang phát triển trong môi trường thoát nước nhanh để tránh việc cây bị thối.

ÁNH SÁNG

Cần cung cấp một nguồn ánh sáng tươi sáng chẳng hạn như ở cửa sổ hướng nam. Nếu mức độ ánh sáng quá thấp, cây xương rồng sẽ dài ra không thể điều khiển được.

NƯỚC

Không tưới quá nhiều nước cho cây hoặc để cây ngập trong nước. Quá nhiều nước hoặc tưới trong khi cây đang ở nơi lạnh hơn, chẳng hạn như bệ cửa sổ, sẽ khiến cây xương rồng bị thối.

BÔNG HOA

Một bông hoa màu vàng nhạt xuất hiện ở đầu cây xương rồng này nhưng có thể chúng sẽ không ra hoa nếu sống trong nhà.

KÍCH THƯỚC

Theo tuổi tác, nó có thể cao tới 30 inch (76,2 cm) hoặc hơn, nhưng rất có thể sẽ không đạt đến kích thước đó khi ở trong nhà.

NHÂN GIỐNG

Nhân giống bằng cách gieo hạt (nếu không phải từ hoa của cây khác thì mua ở nơi cung cấp hạt giống uy tín).

BISHOP'S CAP sao xương rồng hoặc cây (Đồ trang trí lô hội)
BISHOP’S CAP sao xương rồng hoặc cây ( Đồ trang trí lô hội )

Trả lời

0988110300
chat-active-icon