Thư mục: Chi Astrophytum

[Ebook Việt Hóa] Cây trồng trong nhà: Hướng dẫn chọn và chăm sóc cây trồng trong nhà – Lisa Eldred Steinkopf – BISHOP’S CAP CACTUS OR STAR PLANT (Astrophytum ornatum)

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Thu Hà English BISHOP’S CAP CACTUS OR STAR PLANT BOTANICAL NAME Astrophytum ornatum From above, this cactus has a star shape that appears to spiral a bit. It’s easy to grow, and the white felt scales on the body of the cactus give the plant a unique look. […]

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Astrophytum bằng hình ảnh

Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng Chúng mình sẽ cập nhật cơ […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Sand Dollar, Sand Dollar Cactus, Sea Urchin Cactus, Silver Dollar (Astrophytum asterias)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Sand Dollar, Sand Dollar Cactus, Sea Urchin Cactus, Silver Dollar: Astrophytum asterias Cactus with a gray-green, flattened, hemisphere-like body covered with white spots and revealing 8 […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Goat’s Horn Cactus (Astrophytum capricorne)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Goat’s Horn Cactus: Astrophytum capricorne Initially, this cactus has a globular body, later cylindrical. It is light green, with 7–8 prominent ribs from which brownish-black, curved […]

[Ebook Việt Hoá] 300 Everyday Houseplants: Bishop’s Cap Cactus, Bishop’s Hood, Monk’s-Hood (Astrophytum myriostigma)

Nguồn: [Ebook] The Houseplant Handbook: Basic Growing Techniques and a Directory of 300 Everyday Houseplants – David Squire Biên tập: Dũng Cá Xinh (Tháng 02/2022) Dịch: Team Codai.net  English  Bishop’s Cap Cactus, Bishop’s Hood, Monk’s-Hood: Astrophytum myriostigma When young, this cactus has a globular body, later cylindrical. It is dark green, almost gray, with silvery […]

0988110300
chat-active-icon