[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – SNOW BUSH (Breynia disticha roseopicta)

 

Xem thêm các phần khác của sách

English

SNOW BUSH

BOTANICAL NAME

  • Breynia disticha roseo-picta

The highly variegated leaves of this plant are mottled with white-and-pink splotches; the pink color is most concentrated in the tips of the branches, making it seem as if they have flowers.The white variegation gives the effect that snow has fallen on the plant, hence the common name. The stems are a reddish color and wiry. It needs to be kept well-watered or the small leaves will fall off. Keep the tips pinched to keep the plant compact.

LIGHT PREFERENCE

Give this plant a bright light to keep the color at its best and to promote flowering.

WATERING

Keep it evenly moist, never letting it completely dry out, or the leaves will fall off. Keep the humidity up by placing the plant on a pebble tray.

FLOWER

The flowers are little green bells that hang down from the underside of the stems.They are almost impossible to detect but are fascinating if you notice them.

SIZE

This plant may get 1 to 3 feet (0.3 to 0.9 m) tall and wide.

PROPAGATION

Take tip cuttings and root in a moist potting medium with bottom heat and cover to keep humidity high.

SNOW BUSH (Breynia disticha roseopicta)
SNOW BUSH (Breynia disticha roseopicta)

Tiếng Việt

DIỆP HẠ CHÂU (SNOW BUSH)

TÊN THỰC VẬT

  • Breynia disticha roseo-picta

Những chiếc lá của loài cây này lốm đốm màu trắng và hồng; Màu hồng tập trung nhiều nhất ở đầu cành, làm cho nó có vẻ như có hoa, màu trắng tạo hiệu ứng tuyết rơi trên cây, do đó có tên như vậy. Thân cây có màu hơi đỏ và khá khô. Nó cần được tưới nước đầy đủ nếu không các lá nhỏ sẽ bị rụng. Giữ các đầu nhọn để giữ cho cây nhỏ gọn. 

ÁNH SÁNG

Cung cấp cho cây ánh sáng rực rỡ để cây giữ được màu sắc đẹp nhất và thúc đẩy sự ra hoa.

NƯỚC

Giữ ẩm đều, không để khô hoàn toàn, nếu không lá sẽ rụng. Giữ độ ẩm cao bằng cách đặt cây lên khay đá cuội.

HOA

Những bông hoa là những chiếc chuông nhỏ màu xanh lá cây rủ xuống từ mặt dưới của thân cây, chúng khó phát hiện nhưng rất thú vị nếu bạn để ý kĩ.

KÍCH THƯỚC

Loại cây này có thể cao và rộng từ 1 đến 3 feet (0,3 đến 0,9 m).

NHÂN GIỐNG

Giâm ngọn vào bầu ẩm có nhiệt độ đáy và đậy lại để giữ độ ẩm cao.

SNOW BUSH (Breynia disticha roseopicta)
DIỆP HẠ CHÂU (Breynia disticha roseopicta)

Xem thêm các phần khác của sách

0988110300
chat-active-icon