[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – SHAVING BRUSH FLOWER (Haemanthus albiflos)

5/5 - (10 bình chọn)
 

Xem thêm các phần khác của sách

English

SHAVING BRUSH FLOWER

BOTANICAL NAME

  • Haemanthus albiflos

The bulb of this plant usually sits on top of the potting medium, adding to its interest. The leaves are rounded, and it produces two leaves at time.The flowers appear in late fall to winter and look like white shaving brushes with yellow tips. It is related to the more familiar amaryllis.

LIGHT PREFERENCE

Give the shaving brush flower a bright light but not full sun.

WATERING

Because of its water-storing bulb, the medium can be allowed to dry out quite a bit before watering again.

FLOWER

The flowers arise on short stalks and resemble an old-fashioned shaving brush. This bulb flowers better in snug quarters, so do not overpot.

SIZE

The plant grows 8 to 12 inches (20.3 to 30.5 cm) tall.

PROPAGATION

This plant produces offsets that can be carefully removed from the parent and potted individually.

SHAVING BRUSH FLOWER (Haemanthus albiflos)
SHAVING BRUSH FLOWER (Haemanthus albiflos)

Tiếng Việt

HỒNG TÚ CẦU (SHAVING BRUSH FLOWER)

TÊN THỰC VẬT

  • Haemanthus albiflos

Củ của loại cây này thường nằm phía trên đầu bầu đất khiến nó trở nên thú vị. Lá hình tròn, cây ra hai lá cùng một lúc, hoa xuất hiện vào cuối mùa thu đến mùa đông và trông giống như những chiếc chổi cạo râu màu trắng với đầu màu vàng. 

ÁNH SÁNG

Cung cấp cho hoa ánh sáng rực rỡ nhưng tránh ánh nắng trực tiếp từ mặt trời.

NƯỚC

Do cây hoa này có củ chứa nước nên bầu đất có thể được để khô một chút trước khi tưới lại. 

HOA

Những bông hoa mọc trên cuống ngắn và giống như một chiếc bàn chải cạo râu kiểu cũ. Củ này ra hoa tốt hơn khi có môi trường đủ rộng, vì vậy không nên trồng quá nhiều củ một chậu.

KÍCH THƯỚC

Cây cao 8 đến 12 inch (20,3 đến 30,5 cm).

NHÂN GIỐNG

Cây này tạo ra các nhánh, bạn có thể tách chúng khỏi cây bố mẹ và trồng trong chậu riêng.

SHAVING BRUSH FLOWER (Haemanthus albiflos)
HỒNG TÚ CẦU (Haemanthus albiflos)

Xem thêm các phần khác của sách

Trả lời

0988110300
chat-active-icon