Thư mục: Chi Haemanthus

Tra cứu tên khoa học của các loài cây thuộc chi Haemanthus bằng hình ảnh

Cả nhà click vào ảnh nhỏ để xem ảnh lớn có Tên khoa học của loài cây tương ứng Một số loài chỉ có ảnh vẽ, ảnh tiêu bản hoặc không có ảnh (dấu ?) là các loài quá hiếm chưa có tư liệu hoặc đã bị tuyệt chủng Chúng mình sẽ cập nhật cơ […]

[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – SHAVING BRUSH FLOWER (Haemanthus albiflos)

  Biên tập: Dũng Cá Xinh Dịch: Huyền Nguyễn English SHAVING BRUSH FLOWER BOTANICAL NAME Haemanthus albiflos The bulb of this plant usually sits on top of the potting medium, adding to its interest. The leaves are rounded, and it produces two leaves at time.The flowers appear in late fall to winter and look like […]

0988110300
chat-active-icon