[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – ROSARY VINE, CHAIN OF HEARTS, HEARTS ENTANGLED (Ceropegia woodii)

5/5 - (10 bình chọn)
 

Xem thêm các phần khác của sách

English

ROSARY VINE, CHAIN OF HEARTS, HEARTS ENTANGLED

BOTANICAL NAME

  • Ceropegia woodii

This succulent vine, covered with speckled, heart-shaped leaves, is adorable. When the tiny purple flowers appear, it makes it all the cuter. It is well suited to a hanging basket. The small tubers that appear along the stems can be used to propagate the plant and give rise to the common name of rosary vine.

LIGHT PREFERENCE

Give this plant as much sun as you can, otherwise the stems will elongate excessively between the leaves. Hang this plant in a south or west window.

WATERING

Water thoroughly and allow the potting medium to dry out a bit before watering again. Never allow it to stand in water.

FLOWER

The small, under 1-inch (2.5 cm) flowers, are pinkish tubes that face upward with a dark purple top.They appear from the leaf axils.

SIZE

The plant lies quite flat to the potting mix surface, but may hang as long as 10 feet (3 m) or more if there is room.

PROPAGATION

Small tubers grow along the stems and can be removed and placed on top of a moist potting medium, where they will form roots and send out stems. Tip cuttings can also be taken.

CULTIVARS

  • CEROPEGIA WOODII ‘VARIEGATA’ – This cultivar adds some pink to its white-and-green leaves, and it is gorgeous!
ROSARY VINE, CHAIN OF HEARTS, HEARTS ENTANGLED (Ceropegia woodii)
ROSARY VINE, CHAIN OF HEARTS, HEARTS ENTANGLED (Ceropegia woodii)
CEROPEGIA WOODII ‘VARIEGATA'
CEROPEGIA WOODII ‘VARIEGATA’

Tiếng Việt

CÂY CHUỖI TIM (ROSARY VINE, CHAIN OF HEARTS, HEARTS ENTANGLED)

TÊN THỰC VẬT

  • Ceropegia woodii

Loài cây mọng nước được bao phủ bởi những chiếc lá lốm đốm hình trái tim trông thật đáng yêu. Những bông hoa nhỏ màu tím xuất hiện làm cho cây trở nên dễ thương hơn. Cây rất phù hợp để trồng trong giỏ treo. Các củ nhỏ xuất hiện dọc theo thân cây có thể được sử dụng để nhân giống. 

ÁNH SÁNG

Cung cấp cho cây càng nhiều ánh nắng mặt trời càng tốt, nếu không các đoạn thân cây sẽ kéo dài quá mức giữa các lá. Treo cây ở cửa sổ phía Nam hoặc phía Tây.

NƯỚC

Tưới nước kỹ và để bầu khô một chút trước khi tưới lại. Đừng bao giờ để cây ngập trong nước. 

HOA

Những bông hoa nhỏ dưới 1 inch (2,5 cm), là những ống màu hồng nhạt hướng lên trên với đỉnh màu tím sẫm, chúng xuất hiện từ kẽ lá.

KÍCH THƯỚC

Cây bao phủ bề mặt bầu, nhưng có thể dài tới 10 feet (3 m) hoặc hơn nếu đủ không gian cho chúng phát triển.

NHÂN GIỐNG

Các củ nhỏ mọc dọc theo thân cây có thể được đặt lên trên một bầu đất ẩm để hình thành rễ và phát triển thành cây. Bạn cũng có thể thực hiện giâm cành.

GIỐNG CÂY TRỒNG

  • CÂY CHUỖI TIM ‘VARIEGATA’ – Giống cây trồng này có thêm màu hồng trên những chiếc lá màu trắng xanh của nó, thật tuyệt đẹp!
ROSARY VINE, CHAIN OF HEARTS, HEARTS ENTANGLED (Ceropegia woodii)
CÂY CHUỖI TIM (Ceropegia woodii)
CEROPEGIA WOODII ‘VARIEGATA'
CÂY CHUỖI TIM ‘VARIEGATA’

Xem thêm các phần khác của sách

Trả lời

0988110300
chat-active-icon