[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – RATTLE SNAKE PLANT (Calathea lancifolia)

5/5 - (10 bình chọn)
 

Xem thêm các phần khác của sách

English

RATTLE SNAKE PLANT

BOTANICAL NAME

  • Calathea lancifolia

The foliage of the calathea family cannot be beat. The tops of the leaves are speckled with dark-green spots and the undersides are purple.The humidity needs to be kept high for this plant to look its best.

LIGHT PREFERENCE

A medium light provided by an east or west window is best. Do not put it in too much sun or it may sunburn.

WATERING

Plant in a well-drained but peaty potting medium. It does not want to dry out and prefers a warm spot. Place on a pebble tray to raise the humidity.

SIZE

The leaves can grow up to 20 inches (50.8 cm) tall.

RATTLE SNAKE PLANT (Calathea lancifolia)
RATTLE SNAKE PLANT (Calathea lancifolia)

Tiếng Việt

CÂY ĐUÔI PHỤNG (RATTLE SNAKE PLANT)

TÊN THỰC VẬT

  • Calathea lancifolia
Các tán lá của cây Đuôi Phụng mang vẻ đẹp độc đáo mà khó có loài cây nào sánh được. Mặt trên của lá lốm đốm những đốm màu xanh đậm và mặt dưới có màu tím. Độ ẩm cần được giữ ở mức cao để loại cây này trông đẹp nhất.

ÁNH SÁNG

Ánh sáng trung bình từ cửa sổ phía đông hoặc phía tây là tốt nhất cho cây. Tuy nhiên, bạn không nên để cây phơi nắng quá nhiều nếu không chúng sẽ bị cháy nắng.

NƯỚC

Trồng cây trong một bầu đất thoát nước tốt nhưng có nhiều than bùn. Cây không ưa khô và ưa một môi trường ấm áp. Đặt cây trên khay đá cuội để tăng độ ẩm.

KÍCH THƯỚC

Những chiếc lá có thể dài tới 20 inch (50,8 cm).
RATTLE SNAKE PLANT (Calathea lancifolia)
CÂY ĐUÔI PHỤNG (Calathea lancifolia)

Xem thêm các phần khác của sách

One thought on “[Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants – RATTLE SNAKE PLANT (Calathea lancifolia)

  1. Pingback: [Ebook Việt Hoá] House plants: A guide to choosing and caring for indoor plants (Hướng dẫn Chọn và Chăm Sóc cây Indoors) - Lisa Eldred Steinkopf - Cỏ Dại

Trả lời

0988110300
chat-active-icon